Změna pro Liberec

Zastupitelé Změny pro Liberec začínají pořádat besedy s občany Liberce v jednotlivých čtvrtích města. Cílem je zjistit, jak si budoucí směřování Liberce představují sami občané, představit naši koncepci správy města a hlavně zmapovat jaké problémy lidé v dané oblasti řeší. Besedy budou probíhat  cca 2 týdně, první byla zahájena minulou středu a ukončeny by měly být v červnu 2014.

 

,,Pořádání besed je jednou z cest, jak do naší předvolební kampaně zapojit co nejvíc občanů. Chceme zjistit, jak by si budoucí směřování Liberce představovali oni, a tomu přizpůsobit náš volební program,“ uvedl lídr Změny Jan Korytář.

Besedy budou pořádány  2x týdně, ideálně v pondělí a ve čtvrtek, v jednotlivých čtvrtích  Liberce. Nejlogičtější by bylo dělení dle čtvrtí s ohledem např. na velká sídliště nebo naopak logická propojení mezi jednotlivými oblastmi. Besedy budou trvat cca 2 hodiny a na každé z nich budou přítomni lídr kandidátky a někteří současní zastupitelé nebo další kandidáti. Místem konání budou místní základní školy, klubovny zájmových spolků nebo organizací, tělocvičny nebo salonky v restauracích.

,,Rádi bychom se sešli s občany ve všech čtvrtích města, abychom zjistili, jaká témata v dané čtvrti řeší a zároveň jim představili naši vizi správy města. Cílem besed je také získat kontakty na aktivní občany v jednotlivých čtvrtích a najít tak možná i nové spolupracovníky, dobrovolníky a příznivce,“ vysvětlila Karolína Hrbková, koordinátorka kampaně.

,,Rádi bychom občany motivovali i k založení dalších osadních výborů. Máme představu, že tito lidé by se mohli stát jakousi ,,prodlouženou rukou“ radnice. Měli by  hájit  zájmy občanů, poukazovat na potřeby, nedostatky, získávat podněty a hlavně je, ve spolupráci s radnicí,  pomáhat řešit,“ doplnila Karolína Hrbková.

                                                                                                                    Tisková zpráva Změny pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;