Cyklisté Liberecka

Rada města Liberce rozhodla o zrušení pěší zóny v Revoluční ulici. Zatím otevře autům Revoluční ulici pouze na zkoušku. Prvním uváděným důvodem pro zrušení pěší zóny v této ulici je svízelná dopravní situace v křižovatce Rumunská x Moskevská a celého okolí dopravního terminálu. Druhým udávaným důvodem jsou snižující se tržby obchodníků a krachující obchody nejen v Revoluční ulici. S rušením pěších zón v Liberci Občanské sdružení Cyklisté Liberecka zásadně nesouhlasí.

Mezi Pražskou ulicí a náměstím prochází denně 10 tisíc lidí. Revoluční ulicí a navazující ulici Barvířskou je umožněn průjezd cyklistů oběma směry. Tyto dvě ulice jsou pro cyklisty v současnosti jediným bezpečným a zároveň fyzicky nejméně náročným přístupem do centra města od jediné cyklostezky ve městě. Jedná se tedy o zrušení jediného bezpečného spojení města s významnou městskou, regionální, ale také mezinárodní cyklotrasou po které jezdí místní cyklisté i dálkoví cykloturisté - návštěvníci města.

Co pak asi stojí za snižujícími se tržbami obchodníků a krachujícími obchody? Jsem přesvědčen, že otevření Revoluční ulice autům obchodníkům nepomůže. Hlavní příčinu je potřeba hledat v konkurenci blízkého obchodního centra FORUM a PLAZA. Tak pomohla liberecká ODS místním obchodníkům - do hrobu místo k prosperitě. Dalším faktorem je snižující se kupní síla obyvatelstva, s kterou se potýkají i velká nákupní centra. Je potřeba si uvědomit, že v roce 2008 začaly maloobchodní tržby prudce klesat a v roce 2009 se úplně propadly (meziroční pokles o 4,3%).

V roce 2010 nastalo mírné oživení, ale od roku roce 2011 až do první poloviny roku 2013 došlo opět k poklesu tržeb v maloobchodě (2012 meziroční pokles 1,1%, 2011 pokles o 1,5%) Růst tržeb nastal až na konci roku 2013 (meziroční růst 1%). Dalším významným faktorem snižující tržby kamenným obchodům je prodej zboží přes internet či prostřednictvím zásilkové služby (v roce 2013 nárůst tržeb o 26,8 %).
Dalším argumentem pro rušení pěší zóny uvádí vedení města špatnou dopravní situaci na křižovatce Rumunská x Moskevská a celého okolí dopravního terminálu.

Jenže otevření ulice by podle mne příliš nepomohlo. Aut je v těchto místech prostě moc, jejich obsazenost je minimální, ale jejich vliv na prostředí města je negativní (hluk, prašnost, zábor prostranství, blokování MHD atd.) Pokud chce rada řešit problém města přecpaného auty měla by hledat způsoby jak snížit množství aut přijíždějících do města. Zde opět narážíme na zásadní chybu vystavět v centru města obchodní domy s velkou kapacitou parkovacích míst.

Strany vládnoucí koalice za čtyři roky po volbách zapomněli na své volební programy a principy ke kterým se hlásí. Volební uskupení Liberec občanům slibovalo podporu pěší, cyklistické a hromadné dopravy a taky rozvoj pěších zón. Stejně tak Unie pro sport a zdraví šla do voleb s programem podpory nemotorové dopravy, pěších, cyklistů a MHD.

Náměstek Jiří Rutkovský vydal sice prohlášení, že je pro zachování pěší zóny, ale měl by zvážit zda nadále zůstat v koalici, která nerespektuje zcela zásadní body programu koaličního partnera. Kandidáti za bývalou stranu Věci Veřejné se již asi necítí být vázáni slibem, že zatraktivní centrum města pro turisty (program již nejde dohledat). Auta projíždějící pěší zónou a zrušení jediného přístupu do centra města pro cyklisty centrum nezatraktivní.

V roce 2011 paní primátorka asi šedesáti zástupcům s pěti libereckým škol na akci v rámci Evropského týdne mobility slíbila, že bude usilovat o bezpečnější Liberec pro pěší a cyklisty a nyní do pěší zóny pouští auta. Stejně tak ČSSD (jejichž Liberecký program se mi nepodařilo dohledat) ve svých celorepublikových prioritách uvádí jako významný bod své politiky podporu hromadné dopravy proti automobilové individuální dopravě. Liberecká ČSSD pravděpodobně nehodlá respektovat základní teze, hodnoty a priority ČSSD tak jak jsou uvedeny na oficiálním webu strany.

Pokud dojde k otevření ulice automobilové dopravě, bude velmi snížen komfort tisíců lidí každodenně procházející přes Revoluční ulici. Zároveň zanikne v současnosti jediný bezpečný přístup do centra města pro cyklisty. Proto vyzýváme všechny členy rady města aby své rozhodnutí přehodnotili.

                                                                            Pavel Matějka - Předseda Občanského sdružení Cyklisté Liberecka
                                                                                                                                             www.cykliste.cz

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;