Jiří Rutkovský-Změna pro Liberec

Liberec dokončuje nový územní plán, pověřený náměstek Jiří Rutkovský nicméně navrhuje zrušení Výboru pro rozvoj a územní plánování. A pokud nezrušit, tak jej alespoň minimalizovat do nepoužitelné podoby. Výbor totiž v minulosti opakovaně nedal doporučení sporným krokům pana náměstka nahrávajícím spekulantům s pozemky a stavební lobby.
Hlavním argumentem náměstka Rutkovského je, že Výbor se stal v poslední době neefektivní, nepřijímá usnesení a nepředává doporučení zastupitelstvu města v mnoha materiálech.

Příkladem je podle něj hlasování o zásadním materiálu „Podnět k pořízení 71. změny územního plánu města Liberec“, kdy v jednotlivých bodech nebylo rozhodnuto a diskuze se tak odsunula na jednání zastupitelstva bez doporučení výboru.
,,Jestli je tedy Výboru  vytýkána neefektivita, musí koalice spíš mířit do vlastních řad a zajistit si účast svých členů na jednáních,“ doplňuje Karolína Hrbková.

,,Pan náměstek ale už neříká, že pokud se Výbor neshodl na doporučení nějaké změny stávajícího územního plánu, bylo to zpravidla proto, že předkládané materiály měly být jednoznačně řešeny koncepčně, s novým územním plánem, nebo se jednalo o zcela nesystémové změny,“ vysvětluje Karolína Hrbková.  ,,A zpravidla o dobře utajenou podporu spekulace s pozemky,“ dodává Zuzana Tachovská.

Jako variantu náměstek Rutkovský navrhuje snížit počet členů výboru z 13 na 7, kde bude každý člen zastupovat jedu stranu, bez ohledu na to, jak která strana uspěla ve volbách. Názory strany, která získala sotva 5%, bude mít nyní ve výboru stejnou váhu, jako strana, která získala třeba 20%.

„Náměstek Rutkovský navrhuje rádoby „demokratickým způsobem“ likvidaci poradního sboru, který 3 roky sloužil při tvorbě nového územního plánu v momentu, kdy finišují práce na jeho dokončení, je krásným příkladem silového pojetí politiky a likvidace názorových odpůrců v odborných záležitostech ve službě spekulantům“ dodává František Chalupný, člen výboru nominovaný Změnou pro Liberec.

Body, které Výbor pro územní plán nepodpořil:

- Návrhy na umožnění výstavby na hřišti v ul. Svojsíkova
- Návrhy na vypořádání námitek zástupců veřejnosti k návrhu územnímu plánu v Doubí, Vesci nebo Ostašově proti názoru veřejnosti
- Zamítnutí změny částí využití plochy areálu LVT kvůli budoucímu prodeji
Výbor pro územní plán např. podpořil územní studii zeleně, která měla být jedinou ochranou stávající zeleně na zastavitelných plochách v územním plánu,  a  jejíž vypracování naopak náměstek Rutkovský trvale blokuje.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;