Změna pro Liberec

Na pondělí 25.11.2013 bylo náměstkem Jiřím Rutkovským svoláno pracovní setkání zastupitelů, na kterém měly být projednány námitky zástupců veřejnosti k návrhu územního plánu Liberce, zástupci veřejnosti byli ale náměstkem Rutkovským vykázáni s tím, že ze zákona je v této fázi projednávání územního plánu neveřejné. Na čtvrtečním zastupitelstvu mají zastupitelé hlasovat o vypořádání příslušných námitek, ale nedostali úplné a srozumitelné podklady, přestože o ně zástupci Změny pro Liberec opakovaně žádali. Zastupitelé Změny proto pro tento bod hlasovat nebudou.

Na jednání byli původně pozváni vedením města i někteří zástupci veřejnosti – předkladatelé námitek, pozvání bylo ale v pondělí ráno zrušeno a ty, kteří přišli, náměstek Rutkovský vykázal a jednání prohlásil za neveřejné. Zástupce veřejnosti pozvali i zastupitelé za Změnu pro Liberec. Náměstek Rutkovský argumentoval tím, že se nacházíme v neveřejné fázi projednávání územního plánu a chce zastupitelům pouze prezentovat dodatečné informace k vypořádání námitek.

To by bylo v pořádku, pokud by ovšem na jednání zastupitelstva ve čtvrtek 28. listopadu nebyl zařazen bod “Doporučení postupu určenému zastupiteli při vyhodnocení výsledků projednání a návrhu rozhodnutí o námitkách územního plánu Liberec”. Hlasováním o tomto bodu zastupitelé prakticky rozhodují o vypořádání příslušných námitek, a to bez možnosti veřejnosti se k návrhu vypořádání vyjádřit a navíc na základě  nedostatečných a nesrozumitelných podkladů, ve kterých chybí jak detailní popis návrhu vypořádání, tak především odůvodnění návrhu. Zastupitelé sice teoreticky mohou při finálním rozhodování o územním plánu hlasovat jinak, ale to je velmi nepravděpodobné.

“Tento postup považujeme od základu za chybný a nelegální, není nic veřejnějšího než územní plán. Pokud se má cokoli stát předmětem jednání zastupitelstva, musí být materiály pro jednání v rozsahu a kvalitě, které umožňují zastupitelům kvalifikovaně se rozhodnout. To plyne z jednacího řádu. Zároveň musí být všechny podklady k dispozici veřejnosti”, shrnuje Jaromír Baxa.

,,Podklady pro nás jsou nesrozumitelné, jedná se o změť čísel a odkazů, a zástupci veřejnosti neměli šanci se k návrhu vypořádání svých námitek vyjádřit. Proto jsme se rozhodli na čtvrtečním zastupitelstvu pro tento bod nehlasovat,” doplňuje Jan Korytář.


PhDr. Jaromír Baxa, Ph.D.           777 152 097
Mgr. Jan Korytář               776 561 736
prof.Ing.Josef Šedlbauer, Ph.D.   603731914

… a tým Změny pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;