Karel Hubáček

Dne 4. 12. 2011 po posledním rozloučení s Karlem Hubáčkem († 23. 11. 2011) iniciovala občanská iniciativa „Je čas nemlčet“ poprvé na počest jeho a jím navržené unikátní stavby výstup na vrchol Ještědu. V neděli 24. 11. 2013 neodradilo nepříznivé počasí jedenáct nadšenců (včetně psa Fazolky) od již třetího výstupu. V prostorách hotelu díky standardní vstřícné součinnosti jeho ředitele pana Róberta Priščáka pak připomněli osobu a dílo Karla Hubáčka.

Nezapomněli ani na ostatní, kteří k realizaci stavby tehdy jakkoli přispěli, a na ty, kteří dnes přispívají k jeho zachování a rekonstrukci, zejména aktivní občanské sdružení „Ještěd 73“ (číslo odkazuje na rok otevření stavby).

Jan Votruba, jeden z účastníku výstupu, se k hotelu a k architektu Hubáčkovi vyjádřil slovy: „Podaří-li se stavbu opravit a uvést do původního stavu včetně vybavení, má velkou šanci stát se součástí světového dědictví UNESCO. Určitě by si to zasloužila jak ona sama, tak památka Karla Hubáčka a také všichni ostatní, kteří se na její realizaci podíleli. Mohl jsem být jejich současníkem a sledovat stavbu od prvních ideových informací o ní v časopise Věda a technika mládeži až po tuto chvíli. Stejně tak si to zaslouží ti, kteří se dnes podílejí na záchraně a obnově původního vybavení a shánění nezbytných prostředků.“

Doc. Ing. arch. Karel Hubáček, Dr. h. c., byl mimořádnou osobností české architektury 20. století. Narodil se 23. února 1924 v Praze, kde také hned po válce vystudoval (jen šťastnou shodou okolností) Fakultu architektury a pozemního stavitelství. Svou profesní dráhou je spojen s Libercem, kam v roce 1951 nastoupil do tehdejšího Stavoprojektu. Po řadě raných projektů výrobních závodů, škol, obytných souborů a dalších staveb získal mezinárodní věhlas svým návrhem televizního vysílače na Ještědu. Ještě před jeho dokončením za něj v r. 1969 obdržel Perretovu cenu Mezinárodní unie architektů (UIA), kterou mu tehdejší komunistický režim nedovolil v Jižní Americe převzít a dokonce mu ani neumožnil oficiálně se zúčastnit slavnostního otevření stavby v r. 1973.

Organizátoři věří, že k připomínce života a díla Karla Hubáčka, odvážného a tvořivého člověka, se sejdou příznivci jeho a Ještědu za rok znovu.

Občanská iniciativa JE ČAS NEMLČET
www.casnemlcet.cz

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;