Primátorka Liberce M. Rosenbergová dnes stáhla, přes snahu zastupitelů za Změnu pro Liberec, z nichž někteří jsou zároveň krajskými zastupiteli, z jednání bod č. 13 - Navýšení rozpočtu projektu „Lůžkový hospic v Libereckém kraji“.

Jako záminku uvedla rozdíl v částce uvedené v materiálu (143 872 011 Kč) a projektovou (144 372 011 Kč).

Ačkoliv ji předsedkyně ŘV IPRM Zuzana Kocumová, která je zároveň náměstkyní hejtmana pro oblast zdravotnictví, ujistila, že tento rozdíl není nikterak závažný, jelikož jde pouze o indikativní částku, která není závazná, přesto na stažení trvala. Odložením schválení navýšené částky se projekt hospice dostává do časového skluzu, který může projekt zásadně ohrozit.

Kocumová říká: „Je pro mě nepochopitelné, že někdo je schopný opakovaně používat argumenty, které jsou lživé, i přes to, že má před sebou oficiální stanoviska poskytovatele dotace i žádost hejtmana o navýšení a ujištění, že v rozdílné částce nevidí žádný problém.“

Jan Korytář, který je zároveň členem Regionální rady, která na rozdělování těchto dotací dohlíží, k tomu dodává: "Krok paní primátorky jen nezodpovědný, a povede ke zbytečným komplikacím při realizace výstavby hospice. Chyběla zde zkrátka politická vůle, v jiných případech primátorka postupuje odlišně."

Pro přehlednost uvádíme hlavní důvody, které primátorka pro stažení uvedla. V druhém sloupci jsou uvedeny citace z oficiálního stanoviska poskytovatele dotace, která jsou v naprostém rozporu s tvrzením primátorky Martiny Rosenbergové.

Argumenty primátorky

  1. Ačkoliv ji předsedkyně ŘV IPRM Zuzana Kocumová, která je zároveň náměstkyní hejtmana pro oblast zdravotnictví, ujistila, že tento rozdíl není nikterak závažný, jelikož jde pouze o indikativní částku, která není závazná, přesto na stažení trvala. 

    Pro realizátora projektu, Liberecký kraj, ani poskytovatele dotace není „rozpor“ v částkách jakkoliv podstatný. Stanovisko poskytovatele dotace (citace): „Finanční částky uvedené na indikativním seznamu dílčích projektů jsou pro řídící orgán Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pouze informativního charakteru, skutečná maximální výše dotace vždy vychází z jednotlivých smluv o poskytnutí dotace dílčím projektům.“

  2. Při vědomí existence takto významného převisu požadavků na alokaci vůči přidělené alokaci může být schválení předmětné žádosti o navýšení rozpočtu projektu vnímáno poskytovatelem dotace jako diskriminační vůči ostatním partnerům v IPRM.

    Stanovisko poskytovatele dotace (citace): „V případě, že tato podmínka (navýšení požadované částky až v listopadu) znamená záměrné oddálení možnosti předložení tohoto projektu, tak Úřad RR vnímá tuto skutečnost jako diskriminační. (vůči projektu hospice a realizátorovi projektu)

Zuzana Kocumová - 603 157 569
Jan Korytář - 776 561 736
Jaromír Baxa - 777 152 097

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;