3x NE v Referendu

Město Liberec své občany nedostatečně informuje o nadcházejícím referendu. Celá kampaň tak stojí na přípravném výboru. Kampaň, která je vedena jak kontaktně v ulicích města, tak na internetu, stála přípravný výbor již 120.000 Kč.

Přípravný výbor minulý týden nechal doručit do všech poštovních schránek v Liberci přes 60.000 výtisků referendových novin, které seznámily občany s problematikou chystaného referenda.

V těchto dnech rozdávají v ulicích města členové organizačního týmu referenda letáčky, které zvou občany k hlasování. Na internetu je kampaň vedena přes Facebook a na webových stránkách, které přípravný výbor zřídil již v lednu. Upoutávky na referendum jsou k vidění také na 120 oficiálních výlepových plochách, v 90 autobusech a 55 tramvajích DPMLJ a po městě jezdí také dnes již historický autobus Karosa s reklamními plachtami o velikosti více než 3 x 2 m.

Kampaň přípravného výboru je ve velkém kontrastu s kampaní města, které propaguje referendum jen naoko na webu města a vložilo do Libereckého zpravodaje pouze jeden list věnující se referendu, což se zdá zmocněnci přípravného výboru Janu Korytářovi nedostatečné: „Město nám dopisem primátorky vyhradilo plochu pro představení otázek referenda ve stotisícovém městě pouze v rozsahu dvou prosklených vitrín u vchodu do Magistrátu a plochy velké výstavní desky v přízemí Magistrátu, místo toho, aby nám nabídlo např. prostor v Libereckém zpravodaji, který dostávají do schránky všichni občané Liberce, nebo bylo samo v informování občanů aktivnější.“

Řekněte 3x NE v libereckém referendu

Za přípravný výbor:

Mgr. Jan Korytář 776 561 736
Mgr. Zuzana Tachovská 777 764 225
Ing. Jakub Macek 736 244 101

www.referendumliberec.cz

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;