krajská nemocnice Liberec

Vypuštění konkurenční doložky a významné snížení základu platu u ředitele i náměstků, to jsou hlavní změny v pracovních smlouvách vedení Krajské nemocnice Liberec, na kterých se dohodla náměstkyně hejtmana Zuzana Kocumová s generálním ředitelem Luďkem Nečesaným.

Na základě schůzky došlo k dohodě, že z původních pracovních smluv bude vypuštěna konkurenční doložka, která zaručuje po ukončení funkce členům vedení dalších 3 platů ve standardní výši a zároveň zabraňuje v nástupu na podobnou funkci v jiném zařízení.

Výrazné změny doznají i výše odměn, kdy například plat ředitele bude cca o 75 000 tis/měsíc nižší, než byl za předchozího vedení, obecně se platy vedení snižují přibližně o 40 %. Po konci roku 2013 budou odměny nastaveny s ohledem na výsledky práce a hospodaření nemocnice. Plat ředitele se nyní pohybuje mezi 90 – 100 000 tis Kč/měsíc, u odborných ředitelů mezi 70 – 80 000 Kč.

 „I přes to, že se říká, že nejhorší jsou dohady o financích, naše jednání probíhalo velmi věcně a shodu jsme našli během chvíle. Konkurenční doložku nepovažovala za potřebnou ani jedna strana, také jsme se shodli na nastavení odměn, které nebudou jako v minulosti paušální, ale budou zohledňovat výsledky,“ uvedla Zuzana Kocumová.

„Mzdové náklady vedení nemocnice, tedy generálního ředitele, odborných ředitelů, hlavní sestry, controllingu a sekretariátu, jsou od srpna 2013 o 156 tisíc Kč měsíčně nižší než do července letošního roku. K úspoře došlo i navzdory tomu, že je členů vedení více. Dosud totiž nebyly obsazeny důležité pozice např. obchodního a technického ředitele. Jejich obsazení kvalitními lidmi je přitom zásadní pro dobré fungování nemocnice a v důsledku pro mnohem významnější úspory,“ řekl generální ředitel Luděk Nečesaný.

Po konci roku 2013 budou odměny nastaveny s ohledem na výsledky managementu. Ty budou hodnoceny na základě kritérií, která příští týden projedná dozorčí rada nemocnice. „Shodli jsme se, že je důležité, aby management prožíval s nemocnicí dobré i horší časy na vlastní kůži. V současnosti má KNL finanční problémy a je správné, že nové vedení přistoupilo na razantní omezení vlastních platů, i když na jiných pozicích v nemocnici se snižováním platů nepočítá,“ uzavřela Kocumová.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;