ksčm-Liberec

 Zastupitelstvo města Liberec na svém jednáni dne 27.6.2013 usnesením č. 139/2013  vyhlásilo  v souladu s ustanovením § 13 zákona o místním referendu mstní referendum s otázkami , jak je předložil přípravný výbor. Jednalo se o nejbližší zasedání zastupitelstva . Zastupitelstvo města stanovilo tímto usnesením termín konání místního referenda na 4.10.2013 , čímž byla dodržena 90 denní lhůta .


Zákon o obcích v ustanovení § 60 stanoví – volby do zastupitelstev v obcích a místní referendum upravují zvláštní zákony, pro naši potřebu tedy zákon 22/2004 Sb. v platném znění.  Zákon o místním referendu je tedy zákonem speciálním k zákonu o obcích, tedy co neobsahuje obecný předpis , to se použije dle předpisu speciálního.

Rozpor mezi přijatým usnesením a návrhem přípravného výboru je v tom, že přípravný výbor navrhoval pozdější konání místního referenda – spojení s předčasnými parlamentními volbami. Zastupitelé tomuto požadavku nevyhověli a stanovili termín odlišný od návrhu přípravného výboru.

Zákon o místním referendu pamatuje na případy, kdy zastupitelstvo , které má povinnost vyhlásit referendum , je nečinné , nebo rozhodne jinak , než navrhuje přípravný výbor, a to soudní ochranou přípravného výboru. Je škoda, že v tomto případě přípravný výbor promeškal lhůtu k podání návrhu na soudní přezkum podle § 57 a 58 zákona o místním referendu. Soud by totiž svým rozhodnutím závazně stanovil termín konání místního referenda.

Požadavek na změnu usnesení zastupitelstva města ve věci místního referenda

Jak jsem uvedla výše, zákon o místním referendu je speciálním zákonem k zákonu o obcích , tedy i k činnosti a rozhodování zastupitelstva. Zákon o místním referendu zrušení referenda , resp. změnu jeho konání n e ř e š í . Referendum bylo řádně vyhlášeno, zda je termín konání v souladu se zákonem nám již nikdo neřekne a to vinou přípravného výboru.
Požadavek na změnu termínu tedy nelze přijmout – zastupitelstvo, které by o tom rozhodlo , by nebylo nejbližší ( rozpor se zákonem o míst. referendu).

Sepsala Věra Skřivánková, zastupitelka za zastupitelský klub KSČM

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;