Změna pro Liberec

Změna pro Liberec uspořádala v úterý 20. srpna od 16:00 happening s názvem „Rozloučení s parkem Petra Bezruče v Lidových sadech".  Rozlučkový průvod vyrazil za hudby Frederica Chopina z tramvajové zastávky Botanická – ZOO směrem do Lidových sadů. V prostorách parku pak proběhlo kladení věnců a smuteční rozloučení.  Cílem zástupců Změny pro Liberec (ZpL), bylo upozornit na skutečnost, že park nemalého významu, se po 132 letech zavře pro veřejnost. Na místě parku podle plánů města vybudují nový vstup do Zoologické zahrady.

Projekt Centra aktivního odpočinku (CAO) má 2 části, z toho jedna z nich představuje nový, bezbariérový vchod do ZOO.  Aby se v této lokalitě vůbec mohlo začít stavět, musel se nejdříve změnit územní plán (r. 2010). Připomeňme, že tahle Liberecká lokalita je jedním z nejstarších parků ve městě. Počátky jsou datovány do r. 1882. Jistě ne náhodou byl celý park vyhlášen v r. 1996 jako významný krajinný prvek (VKP).

Jedná se o lokalitu často využívanou jak občany města, tak turisty.  Po necelých 15 letech se začalo jednat o odregistrování části VKP, což je záležitost obtížně pochopitelná.  Jednak bývá obvyklé, že takové změny mohou proběhnout jen v případě, že bude probíhat výstavba ve veřejném zájmu, což zde velmi pravděpodobně nebylo, a také by měla být specifickým cílem projektu regenerace, rozvoj a ochrana veřejné zeleně v lokalitě.

Podle našich informací by během nejbližších dnů mělo dojít k zahájení fyzické realizace projektu IPMR výstavby CAO. Peníze, které mají do tohoto plánu z evropských zdrojů dorazit, čítají cca 700 milionů korun. Z toho do rozvoje zelených ploch necelá 3 %. Ostatní peníze byly zality do betonu velkých projektů typu lázně či bazén.

Změna pro Liberec bude, v souvislosti s tímto tématem, v dalším období sledovat naplnění slibu ředitele ZOO MVDr. Davida Nejedla. Ten se nechal před časem slyšet, že otevře přes den zahradu PKO a veřejnosti bude po celých 24 hodin umožněn průchod lokalitou a to i v čase výstavby CAO. 

[widgetkit id=62]

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;