Martin Půta

Po návratu z týdenní dovolené na mě čekalo nepříjemné překvapení v podobě článku zveřejněného v pondělním Libereckém deníku, v němž ředitel Zdravotnické záchranné služby LK Stanislav Mackovík nevybíravým a nepřijatelným způsobem napadl statutární náměstkyni hejtmana Libereckého kraje Zuzanu Kocumovou. Na postup jednání ohledně tipování míst pro bezpečné přistávání vrtulníků letecké záchranné služby jsem se okamžitě informoval.

Před dvěma týdny bylo svoláno běžné jednání mezi statutární náměstkyní Kocumovou, ředitelem Mackovíkem, vedoucí odboru zdravotnictví krajského úřadu Alenou Riegerovou a za přítomnosti starosty Hamru na Jezeře Milana Dvořáka, kde byla celá situace řešena. Výsledkem byla podle mých informací dohoda a jasné pokyny pro všechny zúčastněné strany.

Na základě zmíněného jednání byla také vydána oficiální společná tisková zpráva, kde byl prezentován výsledek jednání, se kterým ředitel Mackovík souhlasil. Nechápu proto konfrontační styl vyjadřování pana ředitele Mackovíka v uvedeném článku a vnímám jeho reakci jako začátek předvolební kampaně do parlamentních voleb.

Považuji za nepřípustné, aby se kterýkoliv ředitel příspěvkové organizace podobným způsobem vyjadřoval v médiích a poškozoval tak zájmy Libereckého kraje, navíc v situaci, kdy jsem s panem ředitelem Mackovíkem jeho vystupování již v minulých měsících osobně řešil.

Pondělní článek proto pokládám za zásadní porušení naší dohody, že problémy se budou řešit věcným jednáním a ne tímto způsobem prezentace v médiích. Po jeho návratu z dovolené si jej neprodleně pozvu k osobnímu rozhovoru. Mimo jiné mu důrazně vysvětlím, že vedení osobní politické kampaně je pro ředitele krajské příspěvkové organizace absolutně nepřípustné.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;