Martin Půta

Krajští zastupitelé na svém úterním zasedání schválili úpravy v zadání veřejné zakázky na zajištění regionální autobusové dopravy v Libereckém kraji na léta 2014 – 2024. Původní návrh z roku 2012, který jsme převzali od bývalé Rady LK, a který jsme v opozici kritizovali, byl přezkoumáván Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže. Ten ve svém, zatím nepravomocném, rozhodnutí nenalezl důvody ke zrušení tendru. Rada kraje se přesto na návrh Starostů pro Liberecký kraj rozhodla upravit podmínky této soutěže tak, aby byla přístupná co největšímu počtu uchazečů a z podmínek zmizely diskriminačně nastavené parametry.

Naším cílem je otevřít větší prostor konkurenci, zajistit účast co největšího počtu uchazečů o zakázku, výhodnou a dlouhodobě financovatelnou cenu dopravního výkonu a bezpečné, moderní a kvalitní autobusy pro obyvatele v Libereckém kraji.

Po půlroční práci na aktualizaci podmínek a opakovaném projednávání radou kraje, dopravním a finančním výborem a komisí pro veřejné zakázky ze zadání vypadly diskriminační kvalifikační podmínky, například požadavek na zajištění parkování pro autobusy ještě před získáním zakázky, který jednoznačně zvýhodňoval stávající dopravce. Méně přísné jsou i další kvalifikační předpoklady. Například výše najetých kilometrů v rámci závazku veřejné služby před soutěží se snížila třikrát oproti původnímu návrhu z roku 2012 a návrh schválený zastupitelstvem kraje jde v jednotlivých oblastech ještě pod hranici stanovenou původně radou kraje. Tím návrh vychází vstříc účasti co největšího počtu firem a měl by být nápomocen zachování konkurence v autobusové dopravě v Libereckém kraji. Významně byly zjednodušeny podmínky týkající se personálních nároků na uchazeče a zrušena řada omezujících technických parametrů vozidel.

Za významné považuji zásadní snížení vlivu subjektivního hodnocení zakázky z 30 na 10%.  Výběrovou komisi budou tvořit zástupci všech politických stran zastoupených v zastupitelstvu a další dopravní odborníci. Upravený návrh pana radního Mastníka, který předložil k projednání zastupitelstvu kraje, zohlednil připomínky výboru dopravy a celé řady členů zastupitelstva, kteří se obávali zhoršení kvality vozového parku. Proto bylo schváleno snížení maximálního stáří vozů na 12 let a průměrné stáří autobusů na 6 let.

Schválený návrh zohlednil několik měsíců trvající diskusi. Výsledek podle mého názoru posílí bezpečnost cestujících a také kvalitu veřejné dopravy v kraji a zároveň otevře možnost dalším uchazečům účastnit se otevřené a férové soutěže. Těší mě také to, že podmínky této důležité a zásadní veřejné zakázky (4, 232 miliardy korun na 10 let) byly schváleny hlasy 35 zastupitelů napříč politickým spektrem. Plním tak svoje slovo dané ještě před volbou hejtmana, že o zásadních rozhodnutích budeme jednat se všemi zastupiteli a nebudeme prosazovat názory koalice většinou jednoho hlasu.

Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, SLK

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;