referendum Liberec

Organizátoři referenda získali potřebný počet podpisů, který je nutný pro vyhlášení referenda. Po kontrole 9754 odevzdaných podpisů bylo pro různé chyby vyřazeno 2248 podpisů, takže bylo potřeba doplnit dalších 555 podpisů, aby bylo dosaženo zákonné hranice 10 % voličů, v případě Liberce 8061 občanů. Vyhlášení historicky prvního libereckého referenda o privatizaci strategického majetku města by tak již nemělo stát nic v cestě.

„První várku podpisů magistrát kontroloval 15 dnů. Očekáváme, že nově dodané podpisy, kterých je z původního množství už jen desetina, budou zkontrolovány do konce týdne, a tím pádem už nebude nic bránit vyhlášení referenda na květnové schůzi zastupitelstva,“ řekl zmocněnec výboru Jan Korytář.

Koordinátor referenda Jakub Macek ho doplnil: „Abychom splnili lhůtu 7 dnů, kterou nám dal magistrát, zmobilizovali jsme minulý týden všechny naše síly a nasbírali 922 podpisů, čímž jsme si vytvořili dostatečnou rezervu. Je totiž velmi nepravděpodobné, aby chybovost nových podpisů dosáhla 40 %, když z původních podpisů bylo vyřazeno jen 23 %.“

Původní návrh na konání místního referenda podal přípravný výbor 25. 4. 2013. Po uplynutí lhůty 15 dnů na kontrolu náležitostí návrhu obdržel zmocněnec přípravného výboru Jan Korytář dne 13. 5. 2013 „Výzvu k odstranění nedostatků v podaném návrhu na konání místního referenda.“ Na odstranění nedostatků udělil Magistrát města Liberce přípravnému výboru podle zákona nejkratší možnou lhůtu 7 dnů. Z původně dodaných 9754 podpisů bylo označeno za platné 7506 a neplatné 2248 (chybovost 23%). Návrh na konání místního referenda musí podle zákona o místním referendu podpořit v Liberci svým podpisem 10 % voličů do místního zastupitelstva, což v Liberci odpovídá 8061 podpisům.

Kontakty:

Mgr. Jan Korytář (zmocněnec přípravného výboru):    776 561 736
Ing. Jakub Macek (koordinátor místního referenda):    736 244 101
www.referendumliberec.cz

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;