Změna pro Liberec

Rada města pravděpodobně překročila svou pravomoc, když na své mimořádné schůzi 28.3.2013 schválila nejen pozastavení všech výzev, ale hlavně poskytování dotací ze všech účelových fondů Statutárního města Liberec, včetně již přijatých žádostí o dotaci, přestože na únorovém zasedání zastupitelstva bylo do různých fondů rozpočtovým opatřením přiděleno více než 12,5 milionů korun.Tyto peníze měly dostat převážně neziskové organizace.

Na únorovém zasedání zastupitelstva města dne 28.2.13 bylo do různých fondů /sport, kultura, vzdělávání, partnerská města, zdraví, ekofond, prevence/ 1.rozpočtovým opatřením přiděleno více než 12,5 milionu korun. Ty měly být následně rozděleny na projekty převážně neziskových organizací, které poskytují služby a zázemí pro spolkovou činnost občanů města.

"Nerozumím tomu, proč tedy v ten samý den, kdy zastupitelstvo schválí přidělení peněz do fondů, je primátorkou města vydán pokyn tajemníkům správních rad, aby správní rady výzvy nevypisovaly, navíc některé výzvy tou dobou už byly vyhlášeny. Domnívám se, že o poskytování dotací, by mělo rozhodnout zastupitelstvo," říká Kateřina Absolonová.

"Zajímavé bylo i chování tajemníka a úředníků. Když jsme se s kolegou dotazovali na to, jak to tedy s fondy je, dokázal tajemník stvořit jednostránkový nic neříkající text, v podstatě blábol, jehož nosnou myšlenkou bylo, že takto se nemůžeme dotazovat a byli jsme poučeni co všechno nesmíme s odvoláním na všemožné úřední postupy a paragrafy."

"Na celé věci je nejsmutnější, že toto opatření se nejvíce dotkne řady malých organizací a lidí, kteří jsou ochotní se ve svém volném čase dobrovolnicky věnovat veřejně prospěšné činnosti," dodává Ondřej Petrovský.

"Paní primátorka a vedení města si udělalo ze zastupitelstva i neziskových organizací dobrý den, protože dopředu věděli, že peníze z hazardu chtějí použít na jiné účely než do fondů. Na příštím zastupitelstvu navrhneme několik úsporných opatření, aby dotace mohly být uvolněny," doplňuje Jan Korytář.

Mudr. Kateřina Absolonová 602 485 316
Mgr.Ondřej Petrovský 605 701 503
Mgr.Jan Korytář 776 561 736
a tým Změny pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;