Liberec-evropské dotace

Pokud to Rada města a následně zastupitelstvo schválí, bude vyhlášena 3. výzva IPRM-Atraktivní a kvalitní život v Liberci. Důvodem vyhlášení je zbývajících přibližně 150 mil. Kč z celkových  540 mil., které ještě nejsou pokryty projekty. Nebo přesněji  - jsou pokryty, ale projekty města, které, jak se zdá, město nechá spadnout pod stůl.

Příprava téměř všech městských projektů zařazených do IPRM byla s ohledem na nejistotu jejich financování asi před jedním rokem zastavena. 3. výzva se vyhlašuje proto, aby se případná alokace nemusela vracet a aby evropské peníze nebyly převedeny do jiného regionu. Zároveň to dává možnost uskutečnit některé projekty, které jsou natolik rozpracované, že je reálné jejich dokončení do roku 2015.

Město má především z druhé výzvy řadu kvalitních projektů, které by bylo velmi potřebné realizovat. Jsou to například úpravy zchátralých parků, opravy školních hřišť a tělocvičen, které jsou v katastrofálním stavu a odporují hygienickým normám. Město se vzdává šance, že tyto projekty budou realizovány z evropských peněz za 85% přispění EU, a proto zde visí otázka, zda je město kdy dokáže realizovat.  Vše naznačuje tomu, že realizovány budou pouze neměstské projekty.

"Byla tu šance investovat do majetku města, který investice nutně potřebuje, a z městského rozpočtu dát jen 15% ceny. V řadě případů jde o chátrající majetek, který s ohledem na svůj stav bude vyžadovat investice stejně. Bohužel vedení města tuto šanci propáslo, nejvíce energie věnovalo na prosazení lázní, bazénu a muzea tramvají a problém chátrajícího městského majetku se odsouvá na neurčito," říká Ondřej Petrovský.

,,Vyhlášení 3. výzvy má tak umožnit vyčerpat zbytek evropských peněz, které by jinak byly převedeny do jiného regionu“, doplňuje Jan Korytář.

,,Osobně vůbec nemám radost, že se město rozhodlo nerealizovat tak potřebné projekty, jako například rekonstrukce tělocvičny na Náměstí míru nebo regenerace volnočasových ploch. Když je ale možnost, jak zbývající peníze využít v našem městě, otevření 3. výzvy jako Změna podpoříme a pokusíme se finance co nejefektivněji využít – za kraj bychom do 3.výzvy chtěli zařadit například projekt hospice. V rámci vyjednávání Libereckého kraje o finanční pomoci městu přemýšlíme i o tom, že bychom se podíleli na spolufinancování rekonstrukce Divadla F. X. Šaldy, což by otevřelo možnost vyřešení naprosto nevyhovujících podmínek v zázemí pro herce“ uvedla Zuzana Kocumová.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;