občanské sdružení "D"

Dnešní doba není jednoduchá a přináší nejedno úskalí. Občanské sdružení “D“ nabízí všem občanům Liberecka a Jablonecka možnost získat vědomosti o tom, jak reagovat na zásadní a problematické situace, se kterými se lidé stále častěji potkávají. Občané se mohou naučit, co je to odpovědný přístup k financím, jaký mít vztah k médiím a informačním technologiím, poznat zásadní pravidla prevence kriminality, jak reagovat na šikanu a psychické násilí nebo jak obhajovat svá občanská práva. Vzdělávání v rámci projektu je občanům nabízeno zcela zdarma.

V rámci projektu „Další vzdělávání občanů Liberecka“, které zajišťuje občanské sdružení “D“, budou v prostorách sdružení v Liberci - Františkově i ve veřejném prostoru probíhat semináře, workshopy, veřejné diskuse a panelové diskuse pro širokou veřejnost. Setkání budou probíhat v podvečerních hodinách nebo o víkendu a jsou určena všem dospělým obyvatelům Liberecka a Jablonecka. Účast na vzdělávání je hrazena z prostředků ESF a státního rozpčtu ČR.

Projekt nabízí informace občanům, kteří jsou ohroženi rizikovými sociálními faktory jako je vzrůstající počet zadluženosti obyvatel, negativní vliv reklamy a mediální manipulace nebo nárůst kriminality či domácího násilí. Projekt si zároveň  klade za cíl povzbudit u občanů účast na veřejné správě a veřejných věcech, což reaguje na aktuální zvýšený zájmem občanů Liberce o veřejné dění nebo seznámit veřejnost s fenoménem dobrovolnictví.

Bezplatné vzdělávání veřejnosti budou zajišťovat odborní lektoři s individuálním přístupem. Na veřejných debatách budou mít občané možnost setkat se se zajímavými osobnostmi a dozvědět se více o daných tématech.

Romana Lakomá, manažerka projektu říká: „Projekt dalšího vzdělávání má napomoci občanům orientovat se v možnostech, které mohou sami využít. Témata jsme připravovali, mimo jiné, s přihlédnutím k potřebám klientů, kteří navštěvují naši Občanskou poradnu. V rámci projektu plánujeme nabídnout realizaci seminářů také v městech, kde pracují pobočky Občanské poradny - Jablonci nad Nisou a Frýdlantu v Čechách. Pro občany, kteří to mají do Liberce a zmíněných měst daleko, připravujeme stránky vzdelavani-obcanu.cz, kde budou probíhat moderované diskuse k jednotlivým tématům projektu, takže ani občané z dalekého okolí nebudou o možnost získat užitečné informace ochuzeni.”

Občanské sdružení "D"...jako důvěra...
bylo založeno v roce 1998. Od začátku činnosti sdružení bylo naším hlavním cílem rozvíjet psychosociální služby v regionu a vzdělávat laickou i odbornou veřejnost v krizové pomoci. S rozvojem sdružení se rozvíjí i naše programy a aktivity. "D"éčko v roce 2001 iniciovalo vznik pracoviště Občanské poradny, v roce 2005 pracoviště Poradny pro oběti trestných činů (v současné době Bílý kruh bezpečí). Obě pracoviště slouží široké veřejnosti Libereckého kraje. V programech sdružení pomáhalo a pomáhá několik desítek dobrovolníků, ať již jde o odborné poradce (právníky, psychology) nebo studenty. 

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;