Změna pro Liberec

Změna pro Liberec získala dokument z Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod, ze kterého vyplývá, že audit na tuto zakázku odhalil její předražení o cca 50 milionů Kč.

Liberci tak hrozí další vrácení dotace. Právě spor o předražené zakázky na Lázně a Bazén stál v dubnu 2011 post tehdejšího primátora Liberce Jana Korytáře i ekonomického náměstka Jaromíra Baxy, oba ze Změny pro Liberec, kteří prosazovali nové výběrové řízení.

Doslovná citace z dopisu Regionální rady Severovýchod primátorce města Liberce (17. 7.)

"Všemi podklady pro výběr dodavatele se dle auditorské firmy prolíná zřejmá snaha o maximální možnou cenu u položek rozpočtu, protože u většiny položek jsou použity nejvyšší možné ceny dle metodiky ÚRS a maximální výše příplatků a procentních navýšení, přičemž sama metodika ÚRS je ve vyšší cenové relaci, než bylo v tehdejší pokrizové situaci použitelné pro výběrová řízení s parametrem nejnižší nabídkové ceny.

V porovnání s běžnými cenami lze dle auditorské firmy konstatovat, že správně vysoutěžená cena by dosáhla max. cca 88 - 90 % cenové relace stanovené dle metodiky ÚRS. Dle odborného odhadu auditorské firmy by tak měla cena v řádně vedeném výběrovém řízení dosáhnout částky max. cca 278.000.000 Kč bez DPH, nicméně auditorská firma je přesvědčena, že skutečná cena zakázky by při soutěži zaměřené na dosažení rozumně úsporné ceny nepřekročila částku 250.000.000 bez DPH."

Proti tvrzení zástupců Změny pro Liberec o zmanipulovaných výběrových řízeních a předražených zakázkách se v dubnu postavili nejen zástupci ODS a ČSSD, ale stejně aktivně zakázky prosazovali např. i zastupitelé z uskupení Liberec občanům, v čele se současným ekonomickým náměstkem Jiřím Šolcem. Primátorka Martina Rosenbergová z ČSSD, která smlouvy na Lázně i Bazén nedlouho po svém zvolení podepsala, tehdy naše výhrady odmítla jako neopodstatněné.

Zakázky na lázně i na bazén následně posuzoval ÚOHS, který pochybení nenašel, nicméně ÚOHS není oprávněn posuzovat případné předražení zakázky hrazené z fondů EU. Během tohoto roku proto obě zakázky znovu zkoumala Regionální rada, která si na posouzení najala auditorské firmy.

Vyjádření zastupitelů Změny pro Liberec

Jan Korytář: „ V případě Lázní i Bazénu se ukazuje, že šlo o propracovaný systém, kterým skupina libereckých podnikatelů a politiků získávala na podobných zakázkách neoprávněně prospěch ve výši desítek milionů korun. Toto je jen jedna z ukázek. Celé by to nemohlo fungovat bez dohody či za souhlasu politiků z kraje. I proto jde Změna do krajských voleb, na kraji leží klíč k evropským dotacím i k rozkrytí právě tohoto systému, který zde stále ještě funguje.“

Jaromír Baxa: „Minimálně v případě lázní je nyní díky nezávislým auditorům jasné, že naše podezření na zmanipulovanost zakázek bylo oprávněné. Jde to i jinak. Třeba revitalizace sídliště v Rochlici vypsaná za koalice vedené Změnou pro Liberec nebo rekonstrukce Zámeckého návrší v Litomyšli. V obou výběrových řízeních soutěžilo více jak 10 firem a podle toho pak i vypadala vysoutěžená cena. Za těchto 50 milionů z EU mohlo město zrekonstruovat třeba Lesní koupaliště, na které peníze nezbyly.“

Vyžádali jsme si nyní podrobnější zprávy z kontrol na obě zakázky na Regionální radě, zatím se nám je nepodařilo získat. Odhad ceny rekonstrukce lázní, který udělali auditoři, je navíc velmi blízký ceně ze staršího, neoficiálního nacenění projektu, který máme k dispozici. Stejné podezření však platí i pro zakázku Bazén. Proto nyní žádáme o podklady ke kontrolám obou staveb.

Fakta o soutěži na dodavatele přestavby lázní na galerii

  • Cena dle projektu: 312.640.000 bez DPH
  • Konečná cena dle nabídky firmy Chládek a Tintěra: 299.466.564 bez DPH
  • Počet účastníků vývěrového řízení: 3
  • Odhadovaná cena dle auditorské firmy: 250 - 278 mil. při lépe provedeném výběrovém řízení
  • Další náklady pro město a kraj: vnitřní vybavení (nyní dle projektu 34 mil. Kč) + potíže se sháněním financí pro město Liberec díky vyššímu kreditnímu riziku (5-15 mil. Kč)

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;