Věci veřejné

Tisková zpráva libereckých Věcí veřejných: Tři zastupitelé zvolení v komunálních volbách do libereckého zastupitelstva v roce 2010 za stranu Věci veřejné - Petr Černý, Bohuslav Kabátek a Milan Šulc včera z této strany vystoupili. Společně s nimi odchází ze strany také velká většina libereckého klubu VV.

 

„Jde nejen o přímou reakci na průběh a závěry víkendové konference Věcí veřejných, ale pochopitelně také o reflexi událostí posledních týdnů“, komentoval tento krok bývalý předseda libereckého klubu VV a místopředseda krajské rady strany Bohuslav Kabátek.

Spolupráce radniční liberecké koalice, jejímiž jsou všichni tři zastupitelé členy, by tímto krokem neměla být narušena. „ Jsme připraveni i nadále hájit náš volební program, se kterým jsme v Liberci kandidovali a jehož jsme autory.“, říká lídr kandidátky a předseda klubu zastupitelů Petr Černý. „Mezi naše programové priority patří i nadále řešení situace v oblasti cen tepla z centrálního zdroje, transparentnost zakázek města a podpora volnočasových aktivit dětí a mládeže.“, dodává Černý.

Jaký bude další postup zastupitelů, není zatím jasné. „O našem vystoupení z Věcí veřejných jsme informovali paní primátorku. V současné době budeme působit jako klub nezávislých zastupitelů. O konkrétní formě prosazování našeho volebního programu zatím diskutujeme, není vyloučeno ani založení nového politického subjektu", nastiňuje další možné kroky zastupitelů Milan Šulc.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;