Jan Korytář

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Na třítýdenní stáž do USA zaměřenou na boj proti korupci a transparentnost veřejné a státní správy odjede tuto sobotu bývalý primátor Liberce a předseda nevládní organizace Čmelák, která se mimo jiné zabývá i protikorupční tématikou.

Akce se koná v rámci dlouhodobého „International visitor leadership programu“, který plně hradí americká vláda.

Součástí plánované stáže jsou návštěvy Washingtonu, Salt Lake City, Jacksonville, Bostonu a Providence na Rhode Islandu, kde proběhnou setkání se zástupci vládních úřadů, místních samospráv, neziskových organizací, univerzit, soudů i policie.

Intenzivní , zpravidla čtyři, setkání denně, mají účastníkům z ČR umožnit získat nové poznatky a kontakty, ale také předat zkušenosti z ČR zájemcům o tuto problematiku v USA.

Z ČR bylo na tuto stáž v letošním roce vybráno celkem pět účastníků. Dalšími jsou Tomáš Martinec, ředitel útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality, ředitelka protikorupční nevládní organizace Růžový panter Iveta Jordánová, olomoucký státní zástupce Petr Šereda a Daniela Zemanová, soudkyně Nejvyššího správního soudu z Brna.

Jan Korytář k tomu říká: „Nominace do tohoto prestižního programu mne potěšila, jednak proto, že se těmto aktivitám ve Čmeláku dlouhodobě věnuji, ale i proto, že souvisí přímo s mým působením ve funkci primátora Liberce. Korupce je univerzální společenský problém, nelze ji úplně zrušit, ale lze ji podstatně omezit. Získané nové poznatky a kontakty chci proto využít v další politické kariéře. Rád bych touto cestou poděkoval představitelům liberecké ČSSD a ODS, že mi svým odvoláním z pozice primátora tuto stáž umožnili. Pokusím se i je v budoucnu s nově získanými zkušenostmi osobně seznámit.“

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;