Změna pro Liberec

Tisková zpráva Změny pro Liberec: V květnu vedení města protlačilo směrnici k veřejným zakázkám a nedbalo na upozorňování ze strany Změny pro Liberec, že v ní jsou chyby. Na druhou stranu krátce potom došlo k vytvoření nové komise pro veřejné zakázky, která se směrnicí zabývala a většinu z chyb, na které Změna upozorňovala, doporučila k opravení. Především doporučuje zavést audit veřejných zakázek.

Jedním z bodů Rady města byl Souhrn doporučení komise pro veřejné zakázky. Doporučení komise prezentoval předseda komise T. Kuncíř (nominovaný USZ). Komise se během své činnosti v roce 2011 věnovala dvěma oblastem: zformulovala připomínky ke směrnici pro zadávání veřejných zakázek a připomínkovala vypisovaná výběrová řízení na městě.

Jaromír Baxa, místopředseda komise (Změna pro Liberec) k navrženým změnám ve směrnici uvádí: "Komise věnovala velkou část energie nápravě nedostatků ve směrnici, kterou prosadilo vedení města na květnovém zastupitelstvu i přes naše připomínky. V podstatě všechny sporné body, na které jsme v květnu poukazovali, nyní komise doporučuje Radě města schválit, včetně požadavku na pravidelný audit veřejných zakázek. Právě z posílení kontrolních mechanismů mám největší radost."

Nejdůležitější změny, které jsou navrženy:

  • Zpětná kontrola zadávání procesu veřejných zakázek, aby bylo kontrolovatelné, že je směrnice porušovaná. Při kontrole, kterou jsme s kolegy ze Změny dělali na podzim, jsme zjistili, že směrnice v mnoha ohledech dodržována není, zejména město nezveřejňuje všechny informace a všechny zakázky.
  • Navrhuje snížit finanční limit, od kdy se musí město řídit směrnicí z 80 na 50 tis.
  • Přesně definuje podmínky, kdy je možné udělit výjimku ze zadávání procesu veřejných zakázek a určuje, že případné výjimky mají být projednávány v komisi pro veřejné zakázky.
  • O vítězi veřejných zakázek v hodnotě do 200 tis. by neměl nadále rozhodovat člen vedení města zcela libovolně, ale byla určena přesnější pravidla.
  • Prodloužení lhůt pro podávání nabídek při zadávání veřejných zakázek, které byly v současné směrnici výrazně kratší, než bývá obvyklé.

Komise přednesla řadu návrhů na minimalizaci vícenákladů do budoucna, to je problém, se kterým se město letos potýkalo. Ať už návrhy na zlepšení smluv nebo návrhy na zapojení potenciálních dodavatelů stavby a technického dozoru na kontrolu projektové dokumentace stavby. Nyní bude záležet na Radě města, jestli směrnici skutečně aktualizuje.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;