Liberecká radnice

Tisková zpráva Magistrátu města Liberce: Po vynuceném vyřazení projektu obnovy areálu Lesního koupaliště z projektů zařazených do dotačního programu IPRM III v květnu tohoto roku uvítalo vedení Statutárního města Liberec společnou iniciativu Městského střediska ekologické výchovy Divizna (při ZOO Liberec) a příspěvkové organizace Městské lesy Liberec připravit záměr na využití areálu bývalého Lesního koupaliště.

 

Areál může dle předkladatelů záměru sloužit nejen pro atraktivní trávení volného času obyvatel, ale také pro vzdělávání školních dětí v ekologii, vztahu k přírodě, tradicím a dalším aktivitám.

Zástupci obou společností (Ing. Aleš Kočí za SEV Divizna a Bc. Jiří Bliml za Městské lesy Liberec) již představili studii vedení Statutárního města Liberec v čele s primátorkou Martinou Rosenbergovou. Primátorka se svými náměstky tak zhlédla prezentaci, která nastínila, jak by se do budoucna mohlo momentálně neutěšené prostředí areálu změnit. Navržené nízkoenergetické objekty, které svým vzhledem zapadají do naší krajiny, umožní umístit nejen lesní informační centrum a učebnu, kterou by využívalo SEV Divizna ale také občerstvení a sociální zázemí. Část objektu by byla určena pro zajištění zázemí lesníků Městských lesů.

Velmi atraktivní je navržená úprava venkovních ploch areálu, na kterých by dle studie mělo být dětské hřiště, sportovní hřiště, volně přístupné plochy trávníků určené k rekreaci a v neposlední řadě i přírodní vodní plocha, v níž by v parných letních dnech mohli návštěvníci najít osvěžení. To vše, nesoucí se v duchu šetrného zacházení s přírodou (vytápění objektů formou zplynovacího kotle na dřevo z městských lesů, jejich situování tak, aby co nejvíce využívaly slunečního svitu, přírodní materiály použité při budování celého areálu) ve spojení s otevřeností areálu bez oplocení by mohlo znovu lákat Liberečany i návštěvníky k trávení volného času.

Náklady na revitalizaci území a realizaci Lesního informačního centra by byly jasné až po zpracování projektu. Dle stávající studie se předběžně domníváme, že se jedná o částku okolo 30 milionů korun. Na vybudování Lesního informačního centra se však musí sehnat dotační peníze, a to buď z Cíle 3 nebo SFŽP, či jiné. Pokud SML najde vhodný dotační program a zároveň finance na spoluúčast, představí v příštím roce projekt veřejnosti.

Cestou k zajištění dlouhodobého ekonomického provozu areálu je dohoda o spolupráci s Městskými lesy Liberec, které hledají zázemí pro výkon své činnosti při obhospodařování městských lesů. Vítaným partnerem projektu se stala správa CHKO Jizerské hory, která aktivitu vítá a využije infocentra k informování návštěvníků o Jizerských horách.

V areálu bývalého lesního koupaliště by tak Liberečané po letech opět nalezli potřebné osvěžení a odpočinek. Tentokrát v novém areálu, který by sloužil kromě rekreace též pro ekologické vzdělávání.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;