Po více než 3 letech vlády koalice Starostů, ODS a ANO byl na zastupitelstvo předložen projekt na stavbu tramvajové trati do Rochlice v takové podobě, že pro něj nebyl ochotný v zastupitelstvu hlasovat nikdo. Toto selhání se podařilo napravit návrhem na úpravu projektu předloženém opozicí.

Před měsícem byl k náměstkem Šolcem (Starostové) předložen na jednání zastupitelstva města návrh k dalšímu postupu přípravy tramvajové trati do Rochlice. Materiál byl ale náměstkem raději stažen, protože bylo jasné, že by neměl mezi zastupiteli podporu.

„Tohle je symbolický výsledek práce Starostů pro Liberec v čele radnice. Ve volebním programu přímo primátor Zámečník sliboval, cit.: „Zrychlíme přípravu výstavby nové tramvajové trati do Rochlice.“ A výsledek? Po 3,5 letech projektování je na stole nesmyslný návrh plný tunelů, mostů a demolic, který i koaliční zastupitelé odmítli,“ popisuje dosavadní fungování radnice Jindřich Felcman (Zelení/Změna pro Liberec).

Nejcitlivějším bodem připraveného projektu byla masivní demolice obytných domů v ulici Na Žižkově. Zcela mimo realitu byl tunel pod ulicí Košickou a demolice objektů podél ulice Milady Horákové.

Obr.: Výřez z dokumentace trati – demolice celé řady domů podél ulice na Žižkově.

„Celý projekt byl koncipován tak, aby tramvaj hlavně nepřekážela autům. S falešnou záminkou, že se doba jízdy zrychlí z Rochlice do centra takovým řešením o 1 – 2 minuty, se tak koleje urputně vymísťovaly mimo stávající ulice. To vyvolalo tak masivní demolice,“ dodává J. Felcman.

Pozoruhodná byla reakce primátora Zámečníka. I ten se lekl demolic obytných domů, takže zareagoval úkrokem zpět. A to hned k návrhu na opětovné prověření tzv. horní varianty vedoucí kolem sídliště Broumovská. Tedy dávno odmítnuté a přežité varianty, kterou odmítají dopravní experti i samotný dopravní podnik.
„Tato varianta byla naštěstí v minulosti opuštěna, protože z dopravního hlediska nedává žádný smysl. Jak sídliště Broumovská, tak sídliště Rochlice tramvaj pouze míjí, takže by na ně i nadále zajíždět autobusy. Tramvaj by přitom jezdila poloprázdná,“ vysvětluje Josef Šedlbauer, zastupitel za Zelené/Změnu pro Liberec a člen dozorčí rady Dopravního podniku.

Zastupitelské kluby Změny pro Liberec a Liberec otevřený lidem tak předložily primátorovi a náměstkovi Šolcovi návrh řešení, který spočívá v razantní úpravě projektu trati. Počítá s jejím umístěním do prostoru ulic, eliminuje nákladný tunel a morálně neodůvodnitelné demolice domů u ulice Na Žižkově.

„Ulice Milady Horákové je dostatečně široká, aby do ní bylo možné umístit samostatné tramvajové těleso, na kterém nebude tramvaj zpomalována auty. V ulici Na Žižkově je možné koleje umístit do ulice, aut tam nejezdí tolik, aby vznikaly nějaké kolize. Problém s hlukem lze řešit technickými opatřeními na trati i na okolních objektech. Takové řešení bude mnohem levnější,“ popisuje J. Felcman.

Obr.: Výřez z dokumentace trati – tunel pod Košickou.

„Nakonec musíme ocenit alespoň vstřícný postup náměstka Šolce, který k záležitosti svolal pracovní jednání a dokázal mezi zástupci klubů dohodnout souhlas s námi navrženým řešením. Tímto byla naděje na vybudování tramvajové trati do Rochlice zachráněna, jinak by byl projekt definitivně pohřben. Je pouze škoda, že se dosavadním postupem města ztratily více než 3 roky, nyní je už spíše nepravděpodobné, že by na tento projekt bylo možné čerpat ještě dotační prostředky připravené v aktuálním programovém období,“ uzavírá J. Šedlbauer.

Tisková zpráva volebního uskupení LOL - Liberec otevřený lidem

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;