Liberecká radnice

Tisková zpráva Magistrátu města Liberec - Aktualizováno o mapku s pozemky: Plánovaná výstavba rodinných domů v lokalitě nad Lesním koupalištěm na pozemcích v ulici U Koupaliště v Ruprechticích, která se stala terčem kritiky části liberecké opozice, je v souladu s územním rozhodnutím pro výstavbu z roku 1994, jehož platnost trvá i v současné době. Došlo ovšem k rozporu s platným územním plánem z roku 2002, kdy nebylo toto územní rozhodnutí zahrnuto do podkladů.

Současní majitelé pozemku žádali pouze o změnu, která se zjednodušeně týká druhu zástavby. Namísto řadových domů by zde měly vyrůst rodinné domy, které jsou dle našeho názoru ve vztahu k okolní přírodě příznivější.

„Způsob, jakým bude město v této záležitosti postupovat, jsem před rozhodnutím konzultoval s odbornými pracovníky Magistrátu města Liberec, ve Výboru zastupitelstva pro rozvoj a územní plánování s členy výboru a s předsedou Komise rady města pro životní prostředí. Je potřeba si uvědomit, že možnosti samosprávy ovlivnit výstavbu byly v tomto případě značně omezené. Přesto věřím, že výsledek je za daných podmínek pro město a jeho obyvatele správným řešením,“ říká Ing. Jiří Rutkovský, náměstek primátorky pro územní plánování, sport a cestovní ruch.

I majitelé pozemku vyšli městu vstříc a na základě jednání s nimi se městu povedlo dohodnout zajištění průchodnosti krajiny, kdy bude mezi zahradami rodinných domů ponechán prostor pro veřejnou cestu. V rámci výstavby by měla být též opravena přilehlá komunikace, která není v nejlepším technickém stavu. Tato komunikace, která slouží pro příjezd k areálu Lesního koupaliště, je ve vlastnictví majitelů zmíněných pozemků. Snahou současného vedení města je vytváření kvalitního zázemí pro rekreaci a sport v této oblasti. I proto město jednalo s majiteli pozemků o možnostech získání atraktivních pozemků podél Jizerského potoka v ulici Tichá (vede od Lesního koupaliště směrem do Lidových sadů) do vlastnictví města.

Mapku s příslušnými plochami v územním plánu naleznete na webu.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;