Změna pro Liberec

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Ve čtvrtek 27. října 2011 se bude na zastupitelstvu projednávat privatizace jedné z budov ZŠ Švermova Vysoké škole Karla Engliše (VŠKE). ZŠ ji v současné době nevyužívá a má ji v pronájmu Vysoká škola Karla Engliše.

Prodej však provází podivné okolnosti. Městem navržená cena 9 milionů Kč vycházela ze znaleckého posudku objednaným zájemcem o koupi, VŠKE, nikoliv městem, těsně po odvolání bývalého primátora Jana Korytáře.

Prodej nebyl nijak inzerován, po tlaku Změny byla cena zvýšena na 11 milionů, ale přesto díky mizivé informovanosti o prodeji se nakonec výběrového řízení neúčastnil mimo VŠKE nikdo jiný.

Alena Dvořáčková říká: „V komisi jsme poukázali na to, že město dává budovu do prodeje za velmi nízkou částku a že i nájemné stanovené ještě bývalým vedením radnice ODS a ČSSD neodpovídá cenám, které město obvykle stanovuje podle svého interního předpisu jinde.“

Zástupci Změny pro Liberec doporučili, aby se budova školy privatizovala minimálně za 15 milionů Kč, a pokud se ji za tuto cenu nepodaří prodat, mělo by si město budovu ponechat a stanovit standarní nájemné. Dále Změna pro Liberec doporučila inzerovat záměr prodeje v regionálních médiích a v celostátním periodiku pro školství.

Město dál pokračovalo v privatizaci s tím, že údajně zveřejnilo výběrové řízení na úřední desce, k inzerci vůbec nepřistoupilo, protože je prý drahá. Na úřední desce však v příslušné kolonce na webu města nebylo oznámení o privatizaci k nalezení. Je možné, že vyvěšeno bylo, ale pravděpodobně způsobem v Liberci obvyklým – tak, aby byl záměr prodeje neviditelný. Za daných okolností by bylo opravdovým překvapením, kdyby se přihlásil jakýkoliv další zájemce, protože prodej budovy a souvisejících pozemků byl tak utajený, že se o něm kdokoli další neměl šanci dozvědět. V případě této privatizace tedy vedení města opět zafungovalo jako schopná realitka, ovšem angažovaná zájemcem o koupi - Vysokou školou Karla Engliše.

Zaráží i to, že záměr prodeje nemovitosti byl vyvěšen už v době, kdy byl dělán druhý posudek, a že město uzavíralo výběrové řízení a nemělo jej ještě k dispozici. Výběrové řízení bylo uzavřeno s tím, že se přihlásil jediný zájemce Vysoká škola Karla Engliše za minimální nabídku 11 milionů Kč. Nový znalecký posudek mezitím – na základě současného výrazně podhodnoceného nájmu – vyšlel opět „překvapivě“ na 9 milionů Kč a jakoby náhodou potvrdil předchozí.

Alena Dvořáčková prodej shrnuje: „Město udělalo vše pro to, aby VŠKE nakoupila co nejlaciněji. Jako zástupce Změny pro Liberec nás těší, že jsme svým zásahem dokázali zvednout cenu pro město alespoň o dva miliony, ale ani takto nemůžeme s cenou a především způsobem privatizace souhlasit.“

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;