V rámci oslav Dne vítězství nabízí Krajská vědecká knihovna v Liberci veřejnosti několik tematických pořadů. U příležitosti 77. výročí konce druhé světové války v Evropě připravila ve spolupráci s Československou obcí legionářskou, Jednotou Liberec, druhý ročník venkovní výstavy věnující se životním osudům Liberečanů, kteří se zúčastnili II. československého odboje.

„V letošním roce výstava představí životní příběhy Čechoslováků nejen ze zahraniční armády, ale také z řad domácího odboje. Zastoupeni zde budou volyňští Češi, němečtí antifašisté, bojovníci ze Slovenského národního povstání, hrdinové od Tobruku a Dunkerque nebo příslušnice britských ženských pomocných leteckých sborů WAAF. Mezi uvedenými jsou i dva čestní občané města Liberce,“ uvádí Jan Hnělička, autor výstavy.

Výstava „Bojovali, abychom žili II“ bude instalovaná na výstavních panelech v prostoru před knihovnou, ke zhlédnutí bude v období od 5. 5. do 12. 7. Slavnostní vernisáž se uskuteční ve čtvrtek 5. května od 16 hod.

„Všichni si v posledních týdnech a měsících mnohem více uvědomujeme naléhavost informovanosti lidí o historických souvislostech, na jejichž základě žijeme život bez válek a v míru. Naše země má ve své historii válečné hrdiny a jejich vzpomínky a jejich životy je třeba neustále ukazovat a připomínat. Právě u příležitosti Dne vítězství se tohoto úkolu chopila Krajská vědecká knihovna a připravila bohatý program,“ říká Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Veškeré biografické záznamy vybraných odbojářů byly zpracovány v rámci online databáze Regionálních osobností Libereckého kraje, kterou vytvářejí pracovníci Krajské vědecké knihovny v Liberci, a která je dostupná na webu www.osobnostilibereckehokraje.cz. Konání výstavy bylo finančně podpořeno Libereckým krajem a statutárním městem Liberec.

„Rád bych poděkoval Janu Hněličkovi, autorovi projektu databáze regionálních osobností a tvůrci této výstavy, která hrdiny odboje připomíná. On sám je vnukem zasloužilého válečného veterána, brigádního generála Stanislava Hněličky. Hrdinské činy bojovníků proti nacistickému bezpráví si zaslouží naši úctu a na příslušníky odboje, kteří mnohdy položili své životy za svobodu projevu, demokracii a sebeurčení, bychom neměli nikdy zapomínat. Nebýt jich, nikdy bychom nedostali šanci o dějinách přemýšlet,“ uvedl hejtman Martin Půta.

U příležitosti zahájení výstavy „Bojovali, abychom žili II“ se ve stejný den od 16.30 ve velkém sále ve 2. patře uskuteční seminář „Liberec v Říšské župě Sudety“, na kterém přednášející z krajské knihovny, Technické univerzity Liberec a Ústavu pro studium totalitních režimů Praha představí hlavní město sudetské župy ze tří tematických pohledů: odboj – perzekuce – nacismus.

Těší mě, že může liberecká knihovna svým dílem přispět k připomenutí událostí z doby 2. světové války. Za přípravou těchto akcí i za realizací projektu Regionální osobnosti Libereckého kraje je skryto velké množství systematické a usilovné práce. Za to velmi děkuji kolegům a spolupracovníkům z knihovny v čele s historikem Janem Hněličkou,“ doplňuje PhDr. Dana Petrýdesová, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci.

Tisková zpráva

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;