Kultura je nedílnou součástí života pro polovinu Čechů. To ukázal průzkum Kanceláře Kreativní Evropa, který mapoval konzumaci kultury v České republice. Průzkum se soustředil i na jednotlivé regiony. Alespoň jednou za půl roku čte téměř 60 % obyvatel Libereckého kraje, což je více než celorepublikový průměr. Čtvrtina místních však nečte vůbec nebo pouze výjimečně. Obyvatelé Liberecka ovšem nedopustí na malá jednosálová kina, na filmy do nich pravidelně chodí tři pětiny místních.

Průzkum pro Kancelář Kreativní Evropa, která je českým zastoupením stejnojmenného programu Evropské unie na podporu kulturních a kreativních odvětí, zjišťoval vztah Čechů ve věku 18 až 65 let ke kultuře.

Z průzkumu, kterého se účastnilo na 1500 respondentů, vyplynulo, že Češi jsou národem výletníků a pravidelnými návštěvníky hradů a zámků. To platí i o obyvatelích Libereckého kraje, alespoň jednou ročně tyto památky navštíví více než 75 % z nich.

Nižší návštěvnost divadel i koncertů

Návštěvníky po dlouhé uzávěře konečně vítají také kulturní organizace. Data z výzkumu Kanceláře Kreativní Evropa ukázala, že mezi Čechy je 40 % pravidelných divadelních diváků, kteří na činohru vyrazí alespoň jednou ročně. V Libereckém kraji je počet pravidelných diváků nižší, jen kolem 30 %. A zatímco na koncerty současné hudby chodí pravidelně alespoň jednou za rok polovina Čechů, na Liberecku na koncert nebo hudební festival ročně zavítá přibližně třetina místních.

„Ze šetření vyplynulo, že za živou kulturou vyrážejí častěji obyvatelé větších měst, kde je kulturní nabídka frekventovanější a pestřejší. V Libereckém kraji mají velmi silnou pozici kina a kulturní památky. V návštěvnosti dalších kulturních institucí a akcí si Liberecko ve srovnání s celorepublikovým průměrem vede spíš hůře. Hlavním důvodem nízké návštěvnosti však pravděpodobně není nezájem diváků, ale nižší kulturní nabídka v okolí. To by se mohlo změnit díky úsilí Liberce získat titul Evropské hlavní město kultury v roce 2028,“ říká Magdalena Müllerová, vedoucí Kanceláře Kreativní Evropa Kultura.

Z celorepublikového průzkumu vyplynulo, že pro polovinu Čechů jsou kultura a kulturní akce opravdovou součástí jejich života, druhá polovina tráví volný čas kulturou spíše příležitostně. Tím hlavním důvodem však není věk nebo vzdělání. Výsledky ukazují jasnou souvislost mezi frekvencí návštěv kulturních akcí a bydlištěm respondentů. Šest procent Čechů jsou kulturní nadšenci, kteří vyráží za kulturou i za hranice, po Evropě jezdí nejčastěji na hudební festivaly a do galerií, to se týká především mladých do 26 let.

Stříbrné plátno stále láká dvě třetiny místních

Kulturním zařízením, které místní láká nejvíce, jsou klasická jednosálová kina. Ročně je navštíví téměř 2/3 obyvatel kraje. Mají tak výraznou převahu nad velkými multiplexy, do kterých pravidelně zavítá méně než polovina místních. Po Karlovarském kraji je návštěvnost malých kin na Liberecku druhá nejvyšší v republice.

„Pro mnoho Čechů je kino v jejich městě ústředním kulturním centrem. V rámci sítě Europa Cinemas proto program Kreativní Evropa MEDIA podporuje právě taková kina, která pro diváky představují přidanou hodnotu a připravují i další aktivity nad rámec promítání. V Libereckém kraji jsou to jablonecká kina Radnice a Junior, Městské kino v Novém Boru, turnovské kino Sféra a kino Jitřenka v Semilech,“ říká Vladimíra Chytilová, vedoucí kanceláře Kreativní Evropa MEDIA.

V době uzavření kin vzrostla obliba streamovací platforem. Zkušenost s nimi má již 81 % lidí z celé republiky, na Liberecku je ale sleduje pouhá polovina, což je nejméně v celé republice. „Zajímavostí Libereckého kraje je, že je zde oproti republikovému průměru menší podíl lidí pravidelně sledujících televizi i současné streamovací platformy. Když už ale tyto kanály sledují, většina místních preferuje sledování českých filmů,“ doplnila Chytilová.

Co Čech, to muzikant?

Dle průzkumu, který pokrýval i kulturně zaměřené volnočasové aktivity obyvatel, již toto oblíbené úsloví bohužel neplatí. Ve volném čase si na nástroj zahraje jen 16 % dospělých. Stejné procento se pak věnuje malbě či fotografii. Největší oblibu, především u Češek, mají ruční práce, jako je pletení či keramika, kterým se věnuje pětina celé populace.

Průzkum proběhl na přelomu února a března 2022. Sběr dat byl realizován prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos na vzorku 1575 respondentů ve věku 18-65 let.

KREATIVNÍ EVROPA
Kreativní Evropa je program Evropské komise na podporu kulturních a kreativních odvětví. Cílem programu je vytvořit jednotný rámec pro financování projektů v oblasti scénických umění, výtvarného umění, nakladatelství a literatury, filmu, televize, hudby, mezioborového umění, kulturního dědictví a videoher, maximálně využít synergii mezi různými sektory a zvýšit tak účinnost poskytované podpory. Informace o novém programu Kreativní Evropa pro období 2021–2027 najdete zde.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;