Bydlení je stále nedostupnější. Dá se s tím něco dělat? Chcete se na řešení podílet? Zapojte se do výzkumu o možnostech a limitech participativního bydlení, který v Liberci a dalších městech ČR realizují Technická univerzita v Liberci, Sociologický ústav AV ČR, Arnika - Centrum pro podporu občanů, České vysoké učení technické a Masarykova univerzita. Do projektu se může zapojit každý, třeba jen vyplněním formuláře.

Města, kde probíhá výzkum mají ambici řešit krizi bydlení a chtějí znát potřeby a zájmy svých obyvatel. V Liberci aktuálně probíhá soutěž na urbanistickou studii lokality Papírového náměstí, kde je jedním z uvažovaných řešení podpora participativních forem bydlení. Město však potřebuje vědět, zda je o takové bydlení zájem a jak by si potenciální obyvatelé takové bydlení představovali.

Co to je participativní bydlení?

Podob participativního bydlení je celá řada. V zahraničí existují formy jako jsou baugruppe, cohousingy, družstva, spolky, sítě nájemníků a další. Hlavní princip je ale vždy stejný - společná aktivita a dohoda skupiny lidí na zajištění bydlení, ať už za účasti obce či bez ní. Jedná se o spolupráci například na přípravě projektu, získání úvěru a koupi či stavbě nemovitosti, ale také následné správě. Projekty participativního bydlení jsou známé i svým důrazem na sdílení některých prostor a vybavení, což také snižuje náklady a zvyšuje environmentální udržitelnost bydlení. Důležité je, že o tom, co a jak se bude sdílet by měli především budoucí obyvatelé, kteří bydlení dávají dohromady.

Zapojte se do výzkumu i Vy! Váš názor nás zajímá.

Co sdílet a jak konkrétně spolupracovat je tedy nutné nejprve zjistit od potenciálních zájemců. Jste jedním/jednou z nich? Zapojte se do workshopů a dotazníkového šetření a pomozte na tyto otázky odpovědět. Vaše účast ve výzkumu pomůže řešit krizi dostupnosti bydlení v partnerských městech projektu včetně Liberce. Výsledky se promítnou také do tvorby manuálu pro obyvatele a metodiky pro další česká města. Vy sami se v rámci výzkumu dozvíte o různých formách a příkladech participativního bydlení.

Vyplňte prosím krátký kontaktní formulář a výzkumníci se Vám ozvou s dalšími informacemi: https://forms.gle/DAN22aCKGp8NHzmx6

Pokud Vás zajímá více informací o participativním bydlení, můžete se podívat na záznam z konference o konkrétních projektech v Berlíně, Vídni, nebo o iniciativě Sdílených domů a připravovaném spolkovém bydlení v Praze.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;