Změna pro Liberec

Tisková zpráva Změny pro Liberec: Nová směrnice o veřejných zakázkách, kterou připravilo současné vedení města, může vést k ještě horšímu prostředí, než za minulého vedení města. Naše výhrady vycházejí z podrobné analýzy tohoto návrhu a původní semilské směrnice, resp. její nové verze, kterou připravilo hnutí Starostové a nezávislí, jejichž členy jsou i starostové Jan Farský či Martin Půta. Bohužel jimi připravená směrnice se liší o mnoho v důsledku podstatných detailů.

Hlavní výtky, které má Změna pro Liberec k této směrnici jsou:

  • Limit pro zakázky, o kterých se rozhoduje prakticky bez kontroly, byl ve směrnici Starostů navržen na 30.000, v Liberci platí limit 80.000. Vysvětlení k této výši, že Liberec je město, než třeba Semily, by ve své logice znamenalo, že by v Praze byla hranice na 250 000...
  • Výběrové komise u zakázek do 2 milionů a až 6 milionů u stavebních zakázek může být pouze dvojčlenná. Díky tomu v praxi i poměrně velké zakázky může posuzovat jen pracovník odboru veřejných zakázek a jeden člen vedení města. Takto nastavený systém je prolomenou bránou směrem ke korupci.
  • Navíc o vítězi výběrového řízení může rozhodnout jeden jediný člen vedení města, v jakých případech závisí jen na libovůli vedení města.
  • Směrnice vůbec nepočítá s účastí opozice v hodnotících komisích ani u velkých zakázek.
  • Navržená směrnice neobsahuje ani Starosty navrhované kontrolní mechanismy, že se podle schválené směrnice skutečně pracuje.
  • Chybí důležité detaily, např. že se při otevírání obálek s nabídkami zapisuje jen cena a nikoliv další hodnotící kritéria. Zdánlivě nevýznamný detail tím umožňuje dodatečnou manipulaci s nabídkami.

Jaromír Baxa říká: „Pokud máme posuzovat chuť bojovat s korupcí podle této směrnice, tak nás čeká mnoho velkých slov a proklamací, ale skutečnost bude možná ještě horší, než dřív. Je také pochopitelné, proč ODS s podporou této koalice nemá problém.”

Jan Korytář dodává: „Kvalita práce, kterou odvedl na přípravě této směrnice pan náměstek Šolc, svědčí o tom, že by se měl raději věnovat vítání občánků a svatbám. Změna pro Liberec tuto směrnici podpoří jedině pod podmínkou, pokud ji vedení města přepracuje a odstraní její nedostatky a zjevné chyby.“

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;