V současné době jsou ve svých funkcích všichni zvolení radní, včetně náměstků a primátora. Změna pro Liberec zahájila jednání o vytvoření nové koalice. Osobně jsem připraven, pokud by to bylo stálo v cestě vytvoření nové koalice, které se bude účastnit i Změna pro Liberec, z funkce primátora odstoupit. Pokud by nám své rozhodnutí odvolat primátora, náměstka a radní za Změnu pro Liberec dali koaliční partneři ČSSD, Liberec občanům a USZ alespoň v minimálním časovém předstihu a ne až přímo na zasedání zastupitelstva, mohla celá procedura proběhnout jiným způsobem.

Zastupitelstvo nyní svolám v zákonné lhůtě 15 dnů.

Bod jednání zastupitelstva týkající se odvolání primátora, náměstka a radní jsem dle jednacího řádu odročil na příští jednání zastupitelstva. Odvolávání primátora nemůže být fraška – pokud ti, kdo tento krok chtějí učinit, ho na příští zastupitelstvo připraví standardním způsobem, tento bod proběhne standardním způsobem. Chci ale potvrdit to, co jsem řekl již na včerejším zastupitelstvu – pokud se mi během následujících dvou týdnů nepodaří vyjednat politickou podporu nebo má osoba bude stát v cestě vytvoření nové koalice, které by se účastnila i Změna pro Liberec, z funkce odstoupím sám.

Ti, co připravovali mé odvolání, nezvládli své emoce a z jednání zastupitelstva odešli. V souladu s jednacím řádem a se zákonem jsem byl připraven po projednání bodu č. 3 dát o zařazení dalšího bodu hlasovat, ovšem zastupitelstvo bylo v tu chvíli již neusnášeníschopné.

Je to osoba primátora, který nyní stojí v cestě k podpisu smluv na tyto dvě zakázky. To je i hlavní důvod, proč jsem se rozhodl nátlaku na mé odvolání neustoupit a dokončit svou práci. Zastupitelé, kteří tvrdili, že neměli dostatek času na to, aby se s celou situací seznámili, tak mají další dva týdny na to, aby si předložené materiály řádně prostudovali.

Jan Korytář, primátor města

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;