Je čas nemlčet

V Liberci v prostorách dříve známých jako klub SSM Plamen se včera odkrýval význam a poselství „17. listopadu“ - a to zejména význam toho „sametového“.

Právě v prostorách dnešního V-klubu zahajovalo svou činnost liberecké Občanské fórum a zde našla po 22 letech od revoluce své zázemí pětice hostů a čtyři desítky občanů.

Mezi hosty, kteří se v dramatickém roce aktivně zapojili do revolučního hnutí, byla iniciátorka stavby Krajské vědecké knihovny Věra Vohlídalová, pedagog a člen Etického fóra Jan Šolc, psychoterapeut a sexuolog Vladislav Chvála, předseda Krajské hospodářské komory Vladimír Opatrný a ředitel Severočeského muzea, a také jediný zástupce „Husákových dětí“, Jiří Křížek.

Debata našla své těžiště v úvahách, vzpomínkách a osobních prožitcích navázaných na komunistický režim a jeho pád. Přítomní lidé objevovali a pojmenovávali paralely mezi obrovským očekáváním, které pád vlády Komunistické strany vyvolal, a jen částečným naplněním těchto představ v současné demokracii.

Jiří Křížek – nejmladší z hostů – parafrázoval slova Madelene Albrighové, když přirovnal demokracii k daru: „který jsme v roce 1989 dostali velmi úhledně zabalený, avšak způsobu, jak s tímto darem zacházet se teprve učíme.“ Mnoho otázek občanů se zaměřovalo na současnou krizi důvěry občanů ve stát i v samotné politiky.

Vladislav Chvála, který se profesně věnuje lidským vztahům, zmínil zajímavou myšlenku: „Skončilo nám období, kdy jsme se cítili být oprávněni domáhat se plnění povinností ze strany veřejné správy a politických zástupců. Nastal čas, kdy se každý jednotlivec musí ujmout svého dílu zodpovědnosti v prostoru, ve kterém žije. Adolescentní chápání svobody – svobody, která stojí zejména na požadavcích a nárocích – je nenávratně pryč. Dostáváme se k nové a vyzrálejší svobodě, jež očekává od svého nositele individuální aktivitu a zodpovědnost.“

Bývalý poradce prezidenta Václava Havla pedagog Jan Šolc připomenul, že k osobní zodpovědnosti dozráváme, máme-li k místu, kde žijeme, pozitivní vztah. Konkrétně uvedl, že jde o soulad tří podmínek: „Člověk musí cítit lásku, tedy mít své město upřímně rád, dále by si měl uchovat kritické myšlení, nepřestávat zvažovat informace z různých úhlů pohledu, podrobit kritice i vlastní osobu, své hrdiny a ideály. Připojí-li se k lásce a kritickému myšlení rovněž osobní tvořivost a aktivita, vzniká vztah zodpovědnosti, ze kterého automaticky plyne vědomí vlastních povinností a úkolů, kterých je třeba se ujmout.“

Ladislav Dušek, herec divadla F. X. Šaldy a současný zastupitel města, který byl v 89’ jedním z hlavních iniciátorů stávky libereckých umělců, připomenul tehdejší atmosféru divadelních představení, kdy stávkující divadelníci místo avizovaných her veřejně diskutovali s občany o událostech na Národní třídě v Praze. Byli to právě herci, kteří nonstop po několik dní vytvářeli zázemí pro stávkové hnutí po různých městech země, vč. Liberce. Pracovalo se v atmosféře strachu a nejistoty. Každý aktivní občan té doby dával všanc minimálně svou profesní kariéru.

Ekonom Vladimír Opatrný v zajímavých souvislostech zdůraznil pravidlo sociálních systémů - stabilní ekonomika se odvíjí od zodpovědného participativního politického zřízení. Právě letos Krajská hospodářská komora vytvořila unikátní dokument „Desatero návrhů stabilizačních a protikrizových opatření k oživení české ekonomiky“. Materiál dostali všichni poslanci a senátoři k diskuzi.

Většina přítomných se shodla na faktu, že byť má současná doba mnoho neduhů, stále se můžeme opřít o klíčové principy: smíme svobodně hovořit, cestovat a jednat. Přítomný náměstek města Liberec pro kulturu a sport Kamil Jan Svoboda pozval na závěr přítomné na sváteční akt k „zrcadlovému“ památníku obětem komunismu, který proběhne ve státní svátek dne 17. listopadu ve 13 hodin.

Celá beseda byla natočena na videozáznam, který bude zveřejněn na stránkách organizátorů besedy - občanské iniciativy JE ČAS NEMLČET.

Tereza Šímová, Nezávislá občanská iniciativa Je čas nemlčet

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;