Státní hrad Grabštejn procházel od 90. let 20. století rozsáhlou rekonstrukcí. Stavební práce s sebou nesly množství zemních zásahů, při nichž byly prováděny záchranné archeologické výzkumy. Do dnešních dob se podařilo nashromáždit obsáhlý soubor archeologických nálezů, jejichž výběr je dnes začleněn v podobě archeologické expozice do prohlídkové trasy.

 Nejširší veřejnosti jsou v expozici archeologie prezentovány výsledky archeologických výzkumů, které probíhaly v areálu hradu Grabštejn, jedná se tedy o exponáty pocházející výhradně z této výjimečné národní kulturní památky. Expozice je členěna tematicky na několik základních okruhů lidské činnosti na šlechtickém sídle od středověku po novověk.

Návštěvník se může seznámit s předměty, které reprezentují všední život nebo způsoby stolování na šlechtickém sídle, se souborem kachlů pocházejících z kachlových kamen určených k vyhřívání interiéru zámku v průběhu staletí, s pozůstatky vojenské činnosti i s několika výjimečnými nálezy, jako jsou hliněné dýmky nebo kovové pouzdro na uchovávání mincí. Součástí expozice je i stručný exkurz do stavební historie šlechtického sídla i náhled do vývoje produkce keramických nádob.

Expozice archeologie na státním hradu Grabštejn je součástí prvního prohlídkového okruhu „Prohlídka grabštejnského sídla“. S průvodcem si tedy návštěvník projde nejen přístupné hradní prostory, ale nově také expozici věnovanou archeologii. V červnu je možné hrad navštívit od úterý do neděle od 9.00–16.00. V letních měsících červenci a srpnu bude prohlídková trasa otevřena od úterý do neděle od 9.00–17.00.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ 

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;