Za technická protipovodňová opatření kolem Lužické Nisy se má utratit 1,5 miliardy. Na podporu zadržování vody v krajině na povodí řeky jde jedno procento této sumy. Chceme tento poměr obrátit.

Desítky navržených protipovodňových opatření na toku Lužické Nisy představují stavby přímo na březích řeky nebo v bezprostředním okolí. Začínat se má s protipovodňovým parkem v ulici Wintrova na místě současné zahrádkářské kolonie a suchou nádrží v Machníně, což jsou stavby za několik stovek milionů. Tak to předpokládá memorandum mezi Libereckým krajem, státním podnikem Povodí Labe a s obcemi na toku Lužické Nisy. Memorandum projednávalo liberecké zastupitelstvo a po bouřlivé diskusi byl materiál stažen z jednání.

„Náklady na protipovodňová opatření jsou odhadnuty zatím na 1,5 miliardy. To znamená že už nezbydou peníze na skutečně potřebná opatření pro zadržování vody v krajině na celém povodí Nisy. Taková opatření přitom mají význam nejen jako ochrana proti bleskovým povodním, ale také jako zmírnění dopadů sucha“, upozorňuje Jindřich Felcman. Intenzivnější přívalové srážky a období sucha jsou přitom ve Střední Evropě nejviditelnější dopad klimatických změn.

Další výhradou je, že protipovodňová opatření jsou navržena jen pro tok Nisy, ale povodňovou vlnu přinášejí hlavně její přítoky jako Jeřice, které Memorandum opomíjí.

 Josef Šedlbauer shrnuje: „Povodně, sucho a nakládání s krajinou na povodí od sebe nejde oddělit. Kraj i město si ale zadaly projektování jen technických protipovodňových opatření. Chceme tu chybu napravit, proto jsme navrhli, aby vedení města s vedením kraje připravilo jiné zadání, které bude zahrnovat především program na podporu zadržování vody v půdě na povodí, doplněný vybranými technickými opatřeními na toku uvnitř měst a obcí. V zastupitelstvu Libereckého kraje jsme před několika lety takový program prosadili, ale dosud do něj jde jen 8 až 14 milionů ročně. To musíme změnit“.

Tisková zpráva Zelených Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;