Členové koalice Zastavme špinavé prachy uspořádali happening před Libereckou pobočkou pojišťovny Generali. Chtěli jí předat otevřený dopis, aby přestala pojišťovat fosilní paliva a důl Turów. Pojišťovna měla raději zavřeno.

Členové a členky koalice Zastavme špinavé prachy dnes chtěli předat otevřený dopis firmě Generali a upozornit tak na skutečnost, že pojišťovna dosud pojišťuje fosilní paliva. Generali pojišťuje polskou uhelnou firmu PGE provozující důl Turów, uhelné elektrárny firmy EPH Daniela Křetínského. Generali dále také nemá politiku omezující rozvoj spalování zemního plynu, a tudíž bude asistovat energetickým firmám při jejich snaze přejít z uhlí na plyn místo na obnovitelné zdroje.

Plyn je fosilní palivo, které má sice při spalování o polovinu nižší emise než uhlí, nicméně kvůli únikům metanu při těžbě a transportu je v dopadech na klima rozdíl mezi uhlím a plynem minimální.

Jeden z organizátorů Michal Bittner vzkazuje: “Přechod z uhlí na plyn, který plánuje většina tuzemských energetických firem, je velkým rizikem pro naší budoucnost. Fosilní plyn není most k čisté energetice, ale cesta do pekla klimatické krize a pojišťovny by tomu neměly pomáhat. Dále požadujeme, aby pojišťovny kompletně přestaly spolupracovat s uhelnými firmami, které nechtějí s uhlím skončit do roku 2030. Dokud si pojišťovny neuvědomí svou roli v prohlubování klimatické krize a ohrožování naší budoucnosti, a neudělají jasné kroky vstříc zodpovědné změně, budeme je různými způsoby upozorňovat, že je jejich chování neakceptovatelné.”

Pojišťovny postupně odcházejí od uhlí, což považujeme za úspěch naší kampaně. Nicméně jejich politiky mají stále mezery a nedostatky. Koalice Zastavme špinavé prachy proto během Akčních dnů proti špinavému pojištění, které probíhají v těchto dnech po celé České republice, upozorňuje na problematiku financování fosilního průmyslu v době klimatické krize. Podle vědců a vědkyň totiž musí uhlí v zemích OECD skončit do roku 2030, jak se vyjádřila například i česká Akademie věd. Navíc podle OSN musíme každoročně snížit produkci a spalování plynu o 3 procenta na celém světě, pokud máme zamezit nejhorším dopadům klimatické krize.

Kampaň se také snaží upozornit na obavy jednotlivců z řad klientů pojišťoven: Podle průzkumu České klima 2021 si 88% české veřejnosti uvědomuje, že klimatická krize již probíhá a požaduje její řešení. Jedním z nich může být přesun peněz z fosilních paliv do čisté energie.

“Pojišťovny by měly registrovat zájem klientů o bezpečnou budoucnost. Naše peníze by měly podporovat budoucnost založenou na čistých zdrojích energie, neměly by končit v kapsách majitelů fosilních firem, třeba v dole Turów”, řekla účastnice akce Anna Kšírová.

Tisková zpráva koalice Zastavme špinavé prachy

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;