Hejtman Půta a primátor Zámečník oznámili schválení memoranda, ve kterém byl dohodnut převod ZOO a botanické zahrady z rukou města Liberec pod kraj, a naopak dvou domovů pro seniory z kraje na Liberec. I přes sliby o hledání širší politické shody byl tento postup ze strany kraje městu spíše nadiktován, než že by šlo o vyvážené a férové řešení.

Na únorovém zastupitelstvu si liberecký náměstek Ivan Langr nechal městskými zastupiteli schválit záměr převodu ZOO a botanické zahrady na kraj, výměnou za dva domovy pro seniory. Opozice namítala, že by bylo třeba prověřit pro město výhodnější model, a to zajištění pravidelného provozního a investičního příspěvku. Tak by město mělo i nadále rozvoj těchto pro město významných organizací ve svých rukou. Náměstek Langr slíbil, že konkrétní řešení bude ještě široce diskutováno.

Dne 13. 3. skutečně náměstek Ivan Langr poslal předsedům zastupitelských klubů na městě i na kraji pozvánku na společné jednání. Ovšem hned 16. 3. bylo toto jednání náměstkyní Libereckého kraje a zároveň zastupitelkou města Liberec, Květou Vinklátovou, zrušeno.

V dopise to bylo vysvětleno následovně: „Důvodem zrušení schůzky je potřeba ještě detailněji dojednat v rámci obou koalic některé parametry převodu organizací. Výsledky jednání a podobu vzájemné dohody s vámi následně projednáme.“

Žádné další projednání se zástupci všech stran ovšem neproběhlo a nyní oznámilo vedení kraje a města jen výsledek. Ten je pro Liberec ovšem nejméně výhodný. A sliby o hledání širší politické shody vyšuměly do ztracena.

„Od začátku jsme se k záměru stavěli konstruktivně. Uvědomujeme si, že financování takto významných organizací může město Liberec jen těžko unést. Ostatně je zřejmé, že ZOO i botanická zahrada mají regionální význam a pomoc kraje je tak zcela pochopitelná. Naopak je i dílem odpovědnosti kraje, kde vládnou už 8 let Starostové, že je stav ZOO nyní takový, jaký je. Snažili jsme se nicméně prosadit model pravidelného smluvního příspěvku na provoz a investice. Tak, aby mělo město Liberec fungování těchto institucí i nadále ve svých rukou,“ vysvětluje Jindřich Felcman, předseda zastupitelského klubu Změny pro Liberec.

Proč je udržení ZOO a botanické zahrady pro město lepší, vysvětluje Josef Šedlbauer, zastupitel za ZpL: „Jde o historické dědictví Liberce, založeny byly více než před 100 lety, od té doby se o ně celou dobu staralo město. Takto se zbavovat svého historického dědictví je značně neuvážené. Je zřejmé, že městu se do budoucna zásadně zúží manévrovací prostor, jak rozvoj obou organizací usměrňovat. Třeba jak řešit jejich dopravní obsluhu, což je ve vztahu k plánům např. na parkoviště v Lesním amfiteátru nebo na parkovací dům na místě dnešního hřiště v lesoparku Fibichova více než ožehavé téma.“

Zastupitelé ze Změny pro Liberec tak měli pro slíbené jednání připraven komplexní návrh na zřízení krajského dotačního fondu na provoz a investice ZOO a botanické zahrady. Počítal s možností kontroly nakládání s dotačními prostředky ze strany kraje, šlo o vyvážené řešení pro obě strany. „Náš návrh myslí na budoucnost, nejen na hokynářské počty u momentálně prázdné kasy,“ glosuje J. Šedlbauer.

J. Felcman doplňuje: „Upřímně, nejsem si jistý, že takto si občané Liberce představovali slibovanou dobrou spolupráci kraje a města. Šlo o jeden z hlavních taháků Starostů při kampani – se svými spolustraníky na kraji se budou umět lépe dohodnout. Většina dohod mi ale přijde poněkud jednostranná. Město již na kraj převedlo zadarmo či značně pod cenou pozemky určené pro jeho organizace – heliport na letišti či sídlo zdravotní záchranné služby. Město se zbavilo na úkor kraje také projektu na nové autobusové nádraží s parkovacím domem, kraj následně projekt zrušil a část připravených dotačních peněz se pokouší převést na parkovací dům u krajského úřadu. Příběh o tom, jak si hejtman Půta dupnul a město muselo otočit s podporou skokanských můstků, je taktéž dobře známý. Teď přijdou Liberečané na konto této skvělé spolupráce i o zoologickou a botanickou zahradu a místo nich získají domovy pro seniory, které všude jinde zřizuje a platí kraj.“

Tisková zpráva Změny pro Liberec/Zelených

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;