Společnost Bolt oznámila spuštění systému sdílených elektrokoloběžek v Liberci. Tuto iniciativu vítáme. Pro skutečnou proměnu dopravy ve městě ale musí nejprve udělat svoje domácí úkoly vedení Liberce.

Jedna z příležitostí, které pandemie přinesla, je rychlejší ústup od automobilové dopravy v centrech měst. Lidé na home office tolik necestují, intenzita dopravy klesla a řada měst toho využila k úplnému uzavření obytných ulic nebo k vyhrazení cyklopruhů na komunikacích. Čerstvě zveřejněné výsledky sledování dopravy ve 106 evropských městech, která taková opatření udělala, prokázaly nárůst cyklodopravy od 11 do 48 %. Uzavření ulic pomocí mobilních zábran a namalované pruhy na cestách jsou přitom velmi levná a rychlá opatření. Výsledky mají i ekonomickou hodnotu odhadovanou pro tato města mezi jedním až sedmi miliardami dolarů. Hlavním přínosem jsou dopady na zdraví, především kvůli nižšímu znečištění z automobilové dopravy. To je dosud podceňovaný tichý zabiják, který má jen v Evropě na svědomí statisíce předčasných úmrtí ročně.

Liberec bohužel nepatří mezi města, která k něčemu takovému našla odvahu“, konstatuje zastupitel Josef Šedlbauer (Zelení), na jehož otázky k udržitelné dopravě vedení města nemělo na březnovém zastupitelstvu žádné odpovědi.  Naopak, loni na jaře byl zrušen systém půjčovaných „růžových“ kol.

Dobrá zpráva je, že společnost Bolt teď v Liberce spouští sdílení elektrokoloběžek, které mají šanci růžová kola alespoň částečně nahradit. Je to ale jen jeden střípek do změn v dopravě, které město musí udělat, abychom dál neztráceli v kvalitě života“, zdůrazňuje Šedlbauer.

Tisková zpráva Zelených Liberec

foto: VitVit/Bolt

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;