Na poslední chvíli před jednáním zastupitelstva, doslova na stůl, předložil primátor J. Zámečník s radním M. Hronem ze SLK další variantu na převody městských podílů v družstvech. Tentokrát přesně v duchu původních smluv, tedy za 1 Kč, bez dalších podmínek.

"Změnu názoru klubu SLK vítáme. I když primátor najednou tvrdí, že převod bytů takto chtěli od počátku, tak až do dnešního dne spolu s M. Hronem stále říkali, že převod za jednu korunu není možný," říká Zuzana Kocumová. A připomíná, že na prvních jednáních bylo zastupitelům vyhrožováno soudem, pokud odsouhlasí převod podílů města za jiných než tržních podmínek.

"Proč vedení města změnilo názor, nevíme. Odvolávají se na rozsudek Nejvyššího soudu ve věci bytového družstva Na Výsluní z Neratovic z listopadu loňského roku. Nejvyšší soud v rozsudku rozbil mnoho argumentů, kvůli kterým vedení města převod majetku odmítalo. Soudci především konstatovali, že prodej za 1 Kč v souladu s původními smlouvami je skutečně prodejem a nikoliv „simulací prodeje“, kvůli které byl prodej za 1 Kč zpochybňován nejen v Neratovicích, ale i v Liberci a jinde," vysvětluje Jaromír Baxa.

Zastupitelstvo nakonec schválilo přípravu záměru převodu podílu podle této varianty. Nyní proběhnou jednání s ministerstvy a také s družstvy. Družstevníkům se nicméně otevřela velká šance na to, aby jim město svůj podíl převedlo za původních podmínek.

Tisková zpráva LOL - Liberec otevřený lidem

 

Rozsudek Nejvyššího soudu je k dispozici zde: https://www.zakonyprolidi.cz/judikat/nscr/33-cdo-1896-2020.2?fbclid=IwAR1_Hw8sB6X-aW7WqdgqjDUxj85Qv8Wktp1_coX_u3wR1qcHAbUb33m2gtA .

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;