Ve zprávě znalce, který posuzoval příčiny rozsáhlé havárie při rekonstrukci Střední školy řemesel a služeb na ulici Podhorská v Jablonci nad Nisou, jsou popsána selhání ze strany projektanta, stavební firmy i technického dozoru investora.

Ve střední škole v Podhorské se zřítily při rekonstrukci stropy v listopadu roku 2018. Od té doby jsou u školy postaveny ocelové vzpěry a je omezen provoz na ulici Podhorská. Na místo původně vyčíslených nákladů stavby ve výši 78 mil. Kč se v důsledku havárie předpokládají konečné náklady na rekonstrukci přes 200 mil. Kč.

„Ve znaleckém posudku k příčinám havárie jsou velmi přesně popsány chyby. Projektant podcenil stavebně technický průzkum. Stavební firma ignorovala předepsaný postup demolic – nebourala podlahy postupně, nezpevnila betonem komínové průduchy, nezajistila stavu předepsaným počtem vzpěr. Navíc stanovila jako stavbyvedoucího osobu, která neměla k výkonu této funkce dostatečné oprávnění. Technický dozor všechny tyto skutečnosti ignoroval, přestože bylo jeho povinností zasáhnout,“ popisuje základní výstupy znaleckého posudku J. Šedlbauer.

Vedení kraje dosud za hlavní příčinu prohlašovalo nedokumentované stavební úpravy z 80. let. Ty sehrály svoji roli, při řádném provedení a kontrole projektu a stavby by ale nezpůsobily havárii.

Na začátku tohoto roku kritizoval člen krajského zastupitelstva Josef Šedlbauer, lídr kandidátky Pro KRAJinu, způsob, jakým Liberecký kraj vybírá pro svoje rozsáhlé stavební akce technický dozor investora. Předmětem kritiky byly především zjevně podstřelené ceny, za které většinu krajských zakázek na technický dozor investora u významných staveb získávají dvě místní firmy z regionu – VARIA, s. r. o., a INVESTING CZ spol. s r.o. Druhá jmenovaná společnost prováděla technický dozor investora u rekonstrukce v Podhorské. Kritika směřovala k tomu, že za takto nízké ceny nelze technický dozor vykonávat dostatečně důsledně. Liberecký kraj jakožto investor těchto staveb pak nemůže mít jistotu, že je stavba prováděna řádně.

Výstupy znaleckého posudku, který měl zjistit příčinu havárie při rekonstrukci jablonecké střední školy, tyto výtky potvrdily.

Klíčovou roli technického dozoru zdůrazňuje J. Felcman, člen krajského výboru pro hospodářský a regionální rozvoj (Pro KRAJinu): „Lze předpokládat, že ze strany stavební firmy bude v rámci stavby snaha co nejvíce ušetřit, či si práci nějak ulehčit. Právě proto musí být na takové stavbě permanentně přítomný technický dozor, který důsledně průběh prací monitoruje a hájí zájmy investora. Činnost společnosti INVESTING.CZ ale nelze hodnotit jinak než šlendrián.“ J. Felcman toto hodnocení dokládá vlastními zjištěními, které identifikoval při studiu stavebního deníku. Přestože měla ve smlouvě požadavek na fyzickou kontrolu stavby alespoň 3krát týdně, i tento minimalistický požadavek porušovala. „Během 7 týdnů předcházejících havárii nebyl technický dozor na stavbě přítomen ani třikrát v celkem 4 týdnech. Jeden týden nebyl technický dozor na stavbě přítomen vůbec, i když se stavělo. Zápisy technického dozoru sestávají ve většině případů z naprosto formalistické poznámky „Kontrola TDI – bez výhrad.“ Žádný podrobný popis stavu, nic, co by nasvědčovalo, že si zástupce TDI stavbu alespoň prošel.“

Felcman upozorňuje na velmi nebezpečné důsledky, který má takto formální způsob provádění technického dozoru: „Jaký je stav u ostatních staveb? Nemusí dojít hned k havárii, aby to znamenalo, že je stavba odvedena nekvalitně. Některé nedostatky se mohou projevit až po letech. Vzhledem k tomu, že společnost INVESTING.CZ prováděla technický dozor na mnoha dalších stavbách, Liberecký kraj si nemůže být jistý, že tyto stavby byly provedeny pořádně.“

V návaznosti na velmi hořkou zkušenost z rekonstrukce střední školy na Podhorské tak J. Šedlbauer opakovaně vyzývá vedení kraje, aby přehodnotilo způsob, jakým se zadávají zakázky na technický dozor investora (způsob zadávání TDI nastavil bývalý náměstek M. Pieter): „U velkých staveb je vhodné přímo vybrat firmu mimo region, u které nemohou být pochybnosti, že má vazby na stavební firmu, jejíž práci bude kontrolovat. Je třeba jí na provádění dozoru dát adekvátní prostor a finance. Taková investice se kraji ve kvalitě provedených staveb mnohonásobně vrátí. Druhou možností je provádět technický dozor přímo autorizovanou osobou, zaměstnanou krajem. Takto by bylo možné pokrýt kontrolu alespoň u největších a nejsložitějších staveb.“

 

Posudek k příčinám havárie u rekonstrukce SŠ Podhorská je k dispozici zde: https://krajsky-urad.kraj-lbc.cz/getFile/id:1079790/Priloha_5_5007_187_2020_kraj_Liberec_COV_LK_remesel_SSRS_Jablonec_n_N.pdf

Tisková zpráva Strany Zelených

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;