Česká geologická služba (ČGS), coby instituce zřizovaná Ministerstvem životního prostředí, připravila podklady pro regionální surovinovou politiku. Nelze se ovšem zbavit dojmu, že se spíš snaží vystrašit zastupitele, kteří budou dokument schvalovat.

ČGS se snaží vyvolat dojem, že za pět let přijde krize s dodávkou stavebního kamene. A zachrání nás jen otevření lomu na Tlustci. Čísla v podkladech jsou účelově prezentována z takového úhlu, aby každého vyděsila. Za 5 let prý přijdeme o polovinu lomů. To zní vážně děsivě a za deset let nám zbyde dokonce jen 1/7 lomů co máme teď. To opravdu zůstaneme zcela bez kamene na stavby?

Ne nebojte se je to trochu jinak. Do pěti let přijdeme o polovinu lomů v kraji, ale jen o cca 22 % produkce stavebního kamene z výhradních ložisek. Ta jsou vhodná pro potřeby a rozvoj národního hospodářství, jak nám definuje horní zákon. Propad produkce stavebního kamene o 22 % navíc není tolik dramatický v kontextu propadu ekonomiky a dalších možností získávání surovin recyklací.

„Krajský úřad zná v připravené aktualizaci surovinové politiky jen dva zdroje stavebního kamene – těžbu a dovoz z jiného místa, kde se těží. Zcela opomíjí recyklaci, kterou jsem navrhoval do strategie zahrnout při jednání na Kraji tento týden. Opravdu musí jezdit občané opravovat výsledky práce krajských úředníků?“ komentuje záležitost Pirát Václav Židek.

Předpoklady spotřeby kameniva navíc vycházejí z nepřesných výchozích údajů. Například počítá s VRT Praha – Liberec – Wroclaw, která podle vyjádření ministerstva dopravy nebude realizovaná. Přednost dostane trať Praha – Hradec Králové – Wroclaw. A VRT v našem kraji se bude stavět nejdříve po roce 2030, tedy mimo koncepci aktuálně projednávané regionální surovinové politiky Libereckého kraje.

SŽDC dokáže recyklovat kamenivo železničního lóže s úspěchem až 90 % a vrátit jej zpět do železničního svršku. Je to z jejich pohledu nezbytný postup, protože v železniční svršku leží odhadem 30 milionů m³ kamene. Podle normy ČSN 13 450 vyžaduje železnice některou z forem rekonstrukce každých 25 let. Tedy tolik kamene v takové kvalitě asi už ani nevytěžíme a není jiného řešení než efektivně recyklovat stavební kámen.

Také asfalt se již dnes dá recyklovat s až 100 % úspěšností, beton a cihly se dají recyklovat na beton s pevnostní atestací. A tak by se dalo pokračovat.

Aktuální pokles ekonomiky, opravení stavebních záměrů do roku 2030 a progresivnější zavedení recyklace stavebního a demoličního odpadu jistě dokáže za pět let kompenzovat pokles o 22 % produkce stavebního kamene. „Pokud se necháme vyděsit a budeme těžit na Tlustci a budeme ignorovat alternativní řešení, nic se nevyřeší. Celý problém jen odsuneme o 20 let dál do budoucnosti a místo řešení převedeme problém na naše děti, zatímco ten bude stále narůstat. Nenechme zavalit děti našimi problémy,” uzavírá apelem dvojka Pirátů do Krajských voleb Václav Židek.

Tisková zpráva Pirátské strany

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;