Letošní rok je fakticky prvním rokem, kdy nová koalice předkládá rozpočet, kte-rý odpovídá jejím prioritám. Rozpočet na rok 2019 byl totiž z velké části připra-ven ještě předchozím vedení města, nové vedení v něm ještě zásadní změny nestihlo připravit. Fondové hospodaření, které v minulém období prosadila Změna, umožnuje porovnávat, kolik peněz jde z rozpočtu města na jednotlivé priority. A právě z tohoto srovnání je zřejmé radikální omezení výdajů na veřej-nou zeleň, opravy městských bytů nebo rozvoj cyklodopravy.

Přehled výdajů města na vybrané priority ukazuje následující tabulka. A čísla mluví sama za sebe:

 

2016

2017

2018

2019

2020

Fond pro opravy a vybavení veřejné zeleně a prostoru

6*

15,6

15,6

15,8

2,4

Fond pro opravy a rozvoj bytového fondu

8

8

8

15,1

2,4

Fond cyklodoprava

2

2

2

0

0

Celkem tyto 3 fondy

16

25,6

25,6

30,9

4,8

                                                                                                                                                                                                        údaje v milionech Kč

„V této podobě rozpočet nepodpoříme. Slova o tom, že nejsou peníze, nejsou pravdivá. Jde o to, jaké má vedení města priority. Jak jsme viděli na minulém zastupitelstvu, vylobovaných 7,5 mil.  na opravy skokanských můstků se našlo z týdne na týden. Když jsme to kritizovali, i s ohledem na to, že město omezuje např. opravy a budování nových dětských hřišť, netušili jsme, že situace v roce 2020 má být ještě tragičtější“, říká Jan Korytář.

Proti zavedení fondového hospodaření v minulém období protestovali zejména Starostové, kteří zavedení fondů použili spolu s minulým primátorem Batthyánym i jako záminku pro zablokování schválení rozpočtu. Poté, co se ujali vedení města, nastal obrat a fondy již nevadí.

Změna od počátku fondy prosazovala i proto, aby rozdělování peněz na investice do městského majetku bylo transparentní a šlo porovnávat i mezi jednotlivými roky, ale i proto, aby jednotlivé odbory mohly lépe plánovat své investiční akce.  

„7,5 milionů na můstky, z nichž bude mít prospěch miliardář Rattaj, se najde raz dva, ale peníze na byty pro seniory, mladé rodiny nebo samoživitelky jsou problém? Myslím, že občané nevolili Starosty proto, aby přihrávali peníze na projekty, které si prolobují zákulisní hráči, jako to bylo v případě můstků. Protože tyto peníze pak logicky chybí jinde. Nic tak lépe nevystihuje rozdíl mezi reálnou politikou Změny a Starostů jako na jedné straně 7,5 mil. na opravy skokanských můstků a razantní omezení peněz na veřejnou zeleň a bytový fond města na straně druhé“ uzavírá Korytář. 

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;