Při příležitosti 30. výročí 17. listopadu a při paměti toho, jak se slavila výročí VŘSR nebo Vítězného února, se zastupitelé za Změnu pro Liberec nezúčastní setkání organizovaného dnešními funkcionáři v čele s Ivanem Langrem, protože nám to příliš připomíná časy minulé. Přesně ty časy, proti kterým jsme někteří z nás za minulého režimu i v letech nedávných aktivně vystupovali. To, že slova o svobodě a demokracii nahradila někdejší slova o budování socialismu, resp. že chlebíčky vystřídá raut, na situaci nic nemění.

 Zastupitelé za Změnu pro Liberec proto zcela v souladu s nabytou svobodou nechají radniční akci těm, kdo se rádi poslouchají a rádi se dojímají nad svými vlastními slovy. Nechť má každý svobodu dělat, co uzná za vhodné, pokud neškodí druhým, ale také nechť existuje svoboda moci nazvat zlodějinu zlodějinou, křivé křivým a bezobsažné bezobsažným.

Při připomínce pádu minulého režimu chceme připomenout i několik věcí, o kterých se dnes příliš nemluví a které je dobré u příležitosti výročí 17. listopadu připomenout:

 - Kariéristé a prospěcháři, kteří dávají přednost osobnímu prospěchu a jsou pro to ochotni obětovat své blízké, kamarády, kolegy a nakonec i vlastní páteř, byli, jsou a budou za každého režimu. Jen jednou mluví o socialismu, podruhé o demokracii. Vynikají ve schopnosti převléknout kabát včera, stejně jako dnes.

 - Není jedna svoboda, ale celá paleta svobod a často jedna svoboda vytlačuje druhou. V minulém režimu byli lidé osvobozeni od nezaměstnanosti, bezdomovectví či lichvy, to bylo ale vykoupeno nesvobodou politickou i občanskou. Dnes máme politické svobody i svobodu vyjadřování, některým skupinám občanů je to ale k ničemu, když nemají normální bydlení, jsou v dluhové pasti nebo musí mít dvě zaměstnání, aby uživili rodinu. Pokud chceme mluvit o svobodě, mluvme vždy o konkrétní svobodě, pro koho, v čem nebo od čeho. Není jen jedna svoboda.

 - Radniční deklarace tvrdí, že demokracie jako vláda lidu se prý vyprazdňuje lhostejností občanů. To je ale povrchní, nic neříkající floskule. Otázka podle nás zní: Co k této lhostejnosti vede? Není tím náhodou chování části tzv. elit, včetně politiků? Těch politiků, kteří mají blíže k bohatým a mocným než k občanům a podle toho i rozhodují např. o využití veřejných rozpočtů či veřejném prostoru?

To, co je dnes nové, je možnost tyto věci nazývat pravými jmény bez obav z postihu všemocné strany či státu. To je velká výhoda a přednost dnešní doby. Bohužel, většina lidí jako by stále měla málo odvahy této svobody začít využívat.

Vážíme si dnešní svobody a chceme být i nadále svobodnými občany, kteří se neohnou ani před dnešními mocnými, ať už těmi v oficiálních funkcích, nebo těmi v zákulisí.

Svoboda a demokracie jsou pro nás hodnoty, pro které stojí za to leccos obětovat. Snad jsme to ve svých životech již párkrát i sami dokázali.

 

Jan Korytář, Josef Šedlbauer, Marie Pavlová, Ondřej Petrovský, Pavla Haidlová, Jindřich Felcman, zastupitelé a zastupitelky zvolení za Změnu pro Liberec.

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;