V médiích se objevilo vítězné oznámení primátora Liberce Jaroslava Zámečníka, že se mu podařilo snížit podíl města na podchod u arény. Primátor by jistě zasloužil pochvalu, pokud by jeho tvrzení ovšem nebyla lež.

Ohledně velmi nákladné rekonstrukce podchodu pod železniční tratí u hokejové arény se vedla bouřlivá diskuze poprvé v květnu tohoto roku. Na zastupitelstvu byla zpochybněna oprávněnost celkových nákladů na tuto akci ve výši 53 mil. Kč. Bylo tak přijato usnesení, které dalo primátorovi úkol dále o nákladech celé akce se SŽDC (Správou železniční dopravní cesty) jednat.

Na říjnové zastupitelstvo nyní primátor předložil rozpracovaný podklad k tomuto záměru. Přes výhrady opozice byl záměr zastupitelstvem schválen, přičemž to vítězně primátor do médií komentoval následovně: „Zastupitelstvo nám uložilo dál jednat se Správou železniční dopravní cesty. Naše spoluúčast by nově měla předběžně činit 8,8 milionů korun.“[1]

Při trochu pozornějším prozkoumání rozpracovaného záměru lze ovšem zjistit, že primátor žádného snížení nákladů nedosáhl, jak vysvětluje Jindřich Felcman, zastupitel za Zelené / Změnu pro Liberec:

„Vedení města použilo k manipulaci zastupitelů i médií velmi primitivní fintu. V záměru je projekt rozdělený do etap. Ono domnělé snížení nákladů tak představuje pouze operaci, kdy do nákladů není zahrnuta bezbariérová rampa z podchodu na ulici 28. října. Při započtení nákladů na tuto rampu se dostáváme na částku cca 16 mil. Kč.“

Tedy částku, která je naprosto shodná s podílem města předpokládaným už v květnu. Přičemž se i tehdy předpokládalo, že rekonstrukce podchodu bude provedena spolu s bezbariérovou rampou, což potvrzuje např. tvrzení primátora Zámečníka pro deník MF Dnes:

„Dnes je široký dva metry, my chceme rozšíření na pět metrů. A také zvýšit stropy na dva a půl metru ze současného metru osmdesát. Chodí tam hodně lidí, ať už do arény, na gymnázium, je tam základní škola, v okolí bydlí dost lidí. Pro maminky s kočárky nebo vozíčkáře je dnes podchod nepoužitelný. Hodně lidí si na jeho stav stěžuje.“[2]

Tuto situaci J. Felcman glosuje: „Jde o ukázkový příklad manipulace s fakty a populismu. Nové vedení města si hned po svém nástupu navýšilo náklady na propagaci a spoléhá se na to, že v dnešní době je jedno, co kdo konkrétně dělá. Záleží pouze na tom, jak to podá do médií, jak blyštivě se dokáže v médiích prezentovat. Odpovědnost leží nyní především na zástupcích nezávislých médií, aby si často zkreslené či přímo manipulativní PR zprávy radnice pečlivě ověřovali, popř. důsledně žádali o vyjádření opozici.“

Kalkulace nákladů obsažená v materiálu do zastupitelstva města.

[1] Datum: 31.10.2019 , Zdroj: Liberecký deník , Strana: 2 , Autor: (afo)

[2] Datum 30.5.2019, Zdroj: https://www.idnes.cz/liberec/zpravy/temny-podchod-liberec-arena-nadrazi-koleje-opozice-desitky-milionu.A190529_151957_liberec-zpravy_jape

T
isková zpráva Změny pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;