Jablonečtí zastupitelé projednají další návrh dohody o narovnání mezi městem a firmou Grepa exprimátora Milana Kroupy (zvolen za ANO). Ta požaduje platbu za služby, které si město nikdy neobjednalo. Překotně vzniklá koalice, jejíž součástí je i hnutí ANO vč. exprimátora, ještě nemá ani programové prohlášení, ale už se stihla dohodnout na vyplacení peněz firmě Grepa. Dohoda zahrnuje vyplacení 2 mil. Kč za služby údajně poskytnuté v minulosti a nově také zadání zakázky bez výběrového řízení pro firmu Grepa na provoz kamerového systému na čtyři roky za další 2 mil. Kč.

„Dohoda vznikla narychlo, je předkládána po řádném termínu takzvaně na stůl a v rozporu s jednacím řádem zastupitelstva nebyla projednána finančním výborem,” přibližuje okolnosti vzniku dohody Jakub Macek, zastupitel a člen finančního výboru.

Předchozí návrhy dohody vypracované Milanem Kroupou byly vždy terčem námitek směřujících na porušení zákona o veřejných zakázkách. Nejinak je tomu i nyní. „Dohoda se jeví jako účelové dělení zakázky tak, aby se vešla do dvoumilonového limitu dle zákona o veřejných zakázkách, a tím odpadla povinnost vypsat výběrové řízení,” vysvětluje bývalý náměstek pro ekonomiku a majetek Štěpán Matek a dodává: „Stále trvají pochybnosti, zda má město Jablonec vůbec něco platit, když si od firmy Grepa provoz kamerového systému neobjednalo. Navíc je podezřelé, že v každém návrhu dohody o vyrovnání požaduje firma Grepa diametrálně odlišnou částku. Proto klub Společně pro Jablonec trvá na tom, že spor s firmou Grepa může vyřešit pouze soud, který rozhodne, zda společnost Grepa má nárok na platbu ze strany města a v jaké výši.”

Pro dlouhodobě udržitelné řešení provozu kamerového systému je nutné vrátit jeho provoz opět do rukou města. Prvním krokem by měla být analýza, co vše je potřeba k uvedení systému do stavu, kdy k jeho provozu není potřeba žádný třetí subjekt poskytující datovou síť. Takovou analýzu může zpracovat dosud jediný smluvní partner města při provozu kamerového systému firma Telmo. A zároveň je nutná dohoda o dočasném provozu se společností Grepa do doby, než bude systém opět převeden na spojení v majetku města. Pokud tato dohoda nebude možná, je jednoznačně povinností firmy Telmo zajistit bezodkladně plynulý provoz a funkčnost MKDS dle stále platné smlouvy o servisu z roku 2012. Dočasný provoz převedením na bezdrátovou technologii LTE je možno spustit v řádů dnů.

Tisková zpráva Společně pro Jablonec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;