V Liberci se ve středu 9. října na Náměstí Dr. E. Beneše uskutečnil první liberecký Die-In. Občanské hnutí Extinction Rebellion (Rebelie proti vyhynutí) chtělo tímto způsobem upozornit na hromadné vymírání v důsledku klimatické změny, kterého jsme v současné době svědky.

Podle Mezinárodního panelu OSN pro biodiverzitu a ekosystémové služby (IPBES) průměrný výskyt původních druhů v jejich tradičních lokalitách klesl, většinou od roku 1900, nejméně o pětinu. V rámci happeningu se uskutečnila symbolická poprava budoucnosti naší civilizace tak jak ji dnes známe. Účastnící happeningu obešli za zvuku bubnu náměstí a následně symbolicky zemřeli, aby tak dali najevo vážnost situace.

Během happeningu členové hnutí představili své požadavky, které mají přispět k řešení stávajících problémů (viz. základní informace v kostce). Akce se konala v rámci Mezinárodní rebelie, do které se zapojilo 54 zemí světa. Jedná se o sérii protestních akcí, prostřednictvím kterých se hnutí snaží upozornit na klimatickou změnu a její důsledky. V České republice akce vyvrcholí v rámci Velká podzimní rebelie za život 12. října v Praze.

Web: www.rebelieXR.cz

Základní informace v kostce: https://cloud.extinctionrebellion.cz/index.php/s/b4yx7HrMecFgeFb#pdfviewer

Facebook https://www.facebook.com/XRLiberec/?eid=ARDD75nLgxk-FHiprH0rtqdM1vH7JqAPv54zL0Uqn1-1I4MugOms_zzYa6xqt0DZEqgfZ8FwFAEUwbT

Twitter #extinctionrebellion #rebelforlife

Tisková zpráva hnutí Extinction Rebellion

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;