Mezi památné dny České republiky byl 8. říjen zařazen vládním usnesením a byl zaznamenán do kalendáře Významných dnů, dnů, které ovlivnily život v republice. Proč zrovna toto datum?

Není to datum založení Sokola, ani datum některého památného sletu nebo výročí narození některého ze zakladatelů spolku, který v únoru oslavil 156 let svojí existence. 8. října 1941 byla z rozkazu Reinharda Heydricha rozpuštěna Československá obec sokolská jako organizace vrcholně nebezpečná Velkoněmecké říši, její majetek byl zabaven a ještě v noci začala probíhat tzv. „akce Sokol“, kde podle předem připravených seznamů byli zatčeni sokolští činovníci z ústředí, žup i jednot.

Tady u nás na Liberecku to byli především tito význační činovníci: bratři Alois Vaňura — župní starosta, učitelé Josef Jireš z Chotyně, jednatel župy Ještědské, a Josef Škoda, župní náčelník a starosta Sokola Proseč p. Ještědem, a dr. Josef Eisner, starosta Sokola Horní Růžodol. Podle zprávy Reinharda Heydricha o „akci Sokol“ zaslané 11. října 1941 Hitlerovi do Berlína, bylo zatčeno asi 5 tisíc sokolů.

V Čechách pouze muži, na Moravě i ženy. V roce 1945 se jich vrátilo 46, statisticky řečeno 0,92 %. Všichni byli uvězněni bez soudu, bez jakéhokoliv obvinění. Stačilo, že byli činnými členy Sokola. Byla to dobře připravená likvidace, doslova sokolský holokaust elity národa. V Norimberském procesu s válečnými zločinci vypověděl von Neurath, že pro Němce představoval Sokol největší nebezpečí, neboť byl dobře organizován, byl fyzicky zdatný a měl vysokou bojovou morálku — proto bylo nutno proti sokolské organizaci tvrdě zakročit. V letošním roce je 8. říjen připomínán oficiálně prvně mezi významnými památnými dny národa.

Sokolská organizace si to plně zaslouží nejen pro své zásluhy v prvním i druhém odboji, nejenom proto, že to byli Sokolové, kteří vytvořili legie, elitní armádu státu, který vlastně ještě neexistoval, ale i pro svou systematickou práci při výchově žactva i dospělých v dobách míru. Sokolu šlo vždy o povznesení a výchovu těla i ducha národa, stal se silou, která za sebou zanechávala důležitou stopu v životě obyvatel. Oficiální oslava — nebo spíš vzpomínka na ty, kteří se nedožili, se bude konat na náměstí Dr. Edvarda Beneše v úterý 8. října v 16 hodin.

Zúčastní se jí zástupci jednot Sokolské župy Ještědské a zveme srdečně i libereckou veřejnost. Součástí vzpomínkové slavnosti bude i přednáška o Sokole v Podještědí v aule liberecké radnice v 17.30. Před libereckou radnicí bude pro veřejnost připraveno 5 cvičebních stanovišť, které si může vyzkoušet kdokoliv včetně těch nejmenších i nejstarších. V podvečer bude zapálení sokolských světel — za každou sokolskou duši, která nepřežila jedno zapálené světélko.

Jménem libereckého sokolstva a se Sokolským NAZDAR! předsednictvo župy Ještědské

Tisková zpráva

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;