Liberecká firma Likto s.r.o. se zabývá termickým odlakováním nánosů barev a laků. Provozovna je umístěna v husté zástavbě na pomezí Vesce a Doubí, jejichž obyvatelé si na zápach a kouř opakovaně stěžují České inspekci životního prostředí, na krajském úřadě i na zasedáních zastupitelstva města Liberec. Zastupitelé Změny a LOL! se stížnostmi občanů zabývají. Krajský úřad firmě Likto letos v červnu vydal rozhodnutí, kterým chce firmě zpřísnit  podmínky provozu. Firma místo opatření vedoucích k nápravě podala na zastupitelku Pavlovou žalobu ke Krajskému soudu.

Lidé bydlící v těsné blízkosti provozovny Likto se obávají o své zdraví a zdraví svých rodin. Opakovaně se snaží dosáhnout toho, aby do ovzduší neunikaly nebezpečné látky. Jedná se hlavně o těkavé organické látky, polétavý prach, oxid uhelnatý, oxidy dusíku a aerosoly. Firma Likto má povolení k provozu z roku 2014, ovšem bez specifických emisních limitů.

Zastupitelka Změny pro Liberec Marie Pavlová spolu s místními obyvateli a s dalšími zastupiteli Baxou a Šedlbauerem iniciovala řadu jednání s cílem nastavit pravidla pro firmu Likto tak, aby její činnost neměla nepřijatelné dopady na životní prostředí lidí v okolí. O probíhajících jednáních i o stavu provozu Likto paní Pavlová občany informovala ve svých článcích v Libereckém zpravodaji. Problémy emisí z firmy Likto uvádí i stížnost, kterou podepsalo 80 lidí, bydlících v okolí provozovny.

Firma reagovala podáním trestního oznámení na Ing. Pavlovou pro šíření poplašné zprávy. Policie  na základě získané kopie hromadné stížnosti obyvatel obeslala vybrané podepsané obyvatele k podání vysvětlení. Dosáhli tak toho, co firma zřejmě zamýšlela: lidé se začali bát.

Letos si Krajský úřad Libereckého kraje nechal vypracovat u autorizované osoby odborný posudek, který doporučil zpřísnění podmínek provozu. Společnost Likto se proti rozhodnutí krajského úřadu odvolala, takže rozhodnutí nenabylo právní moci a pro firmu Likto je platné stále ještě rozhodnutí z roku 2014.

 Místo účinných opatření vedoucích k nápravě stavu podala na zastupitelku Pavlovou žalobu pro poškozování dobrého jména ke krajskému soudu. Soud se bude konat 6.11. 2019 v 9 hod.

Pavel Opletal žije v těsném sousedství provozovny Likto. Na jaře u něj lékaři diagnostikovali nádorové onemocnění. Pavel Opletal:,, Jsem přesvědčen o tom, že mé onemocnění souvisí s chemickým provozem firmy Likto. Mnohokrát jsem se nadýchal látek, které firma vypouští do vzduchu a už si ani nepamatuji kolikrát jsme museli kvůli kouři a nesnesitelnému zápachu opustit zahradu a utěsnit okna.“   

Marie Pavlová: ,, Problém je v tom, že není možnost zpětné kontroly, co bylo v termických odlakovacích zařízeních likvidováno a nelze tedy zjistit, co způsobuje výskyt chemického zápachu v okolí.“

Josef Šedlbauer: ,, Průmyslové provozovny v obytné zástavbě jsou vždycky zdrojem napětí. O to víc se musí firmy snažit minimalizovat dopady provozu na okolí. Majitelé Likta udělali to nejhloupější, co mohli: místo nápravy zjevných problémů podávají trestní oznámení i na zastupitelku, která dělá, co má. Hájí občany, kteří ve sporu s bohatou firmou tahají za kratší konec provazu“.

Jaromír Baxa: : „V Liberci není možné na plochách průmyslu ani umístit spalovnu, ani provozovat chemickou výrobu a nový územní plán měl podmínky ještě zpřísnit. Firma Likto svým provozem do této kategorie určitě spadá, přesto s ní stavební úřad nic nedělá. To samé platí i pro provoz firmy Oleo Chemical, která také ve Vesci zamořuje své okolí pachy z výroby biopaliv z kafilátů. Oleo Chemical také funguje v místech, kde chemická výroba vůbec nemá být. Koalice na městě však na stížnosti občanů z naší čtvrti roky nereaguje a snaží se různými cestami uvolnit pravidla nejen pro tyto i některé další firmy, bez ohledu na zdraví a kvalitu bydlení lidí, kteří tam bydlí.“

Tisková zpráva Změny pro Liberec

foto: firmy.cz

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;