Minulé volební období zajistila Změna pro Liberec revitalizaci zahradu u libereckého zámku, ze sponzorských peněz nakoupila nové lavičky a koše, a ty darovala městu. Současné vedení města ale opět nechalo zahradu zpustnout a mobiliář poničit. Zámecký park se tak opět stává útočištěm bezdomovců a narkomanů.

Mohl to být krásný udržovaný park v centru města. Sice to ještě pořád nebyla dokonalá zámecká zahrada, to bychom na to museli mít mnohem více peněz, nicméně jsme s jeho obnovou alespoň začali.  Za pomoci Komunitních prací Liberec, ty ještě minulé volební období měly zahradnickou četu (tu nové vedení města zrušilo), tu vznikly udržované keře, kvetoucí záhony a upravené cestičky. Ze sponzorských peněz jsme zahradu vybavili odpovídajícím a vkusným mobiliářem, který město získalo od Změny darem.

Karolína Hrbková : „Na začátku byla myšlenka propojení zahrad a parků kolem libereckého zámku a vznik „Central parku“ – velkého parku v centru města, který by byl tvořen různými typy zahrad. Aby toto bylo možné, bylo nutné zajistit, aby byl do projektu zapojen soukromý park přímo u zámku a otevřena horní brána směrem ke Guttenbergově ulici. Po několika jednáních s majitelem zahrady a zámku jsme došli k dohodě, že bude zahrada městu vypůjčena, zpřístupněna občanům a město ji pak bude udržovat. Byla k tomu sepsána a podepsána smlouva o výpůjčce mezi městem a majitelem zámku. S příchodem Starostů pro Liberec na radnici však údržba parku ustala, mobiliář je poničený a to vše bez ohledu na povinnost plnit závazky ze smlouvy.“

Zuzana Tachovská:,, Domluvila jsme se s majitelem zámku, aby uvolnil větší obnos finančních prostředků na obnovu propadlé dlažby před vchodem do zámku a zvládli jsme opravit i schody.  Doufala jsem, že tak v centru města vznikne příjemná zelená plocha, kde, podobně jako třeba v Praze na Kampě, budou lidé odpočívat na trávě, číst si, cvičit jogu a podobně. Tato sociální skupina by tak vytlačila tu nežádoucí- narkomany a bezdomovce. Aby to byla skutečně příjemná plocha, museli by se o zahradu občas starat zahradníci.“

Jan Korytář: „Starostové nemají příliš mnoho vlastních vizí o rozvoji města a kraje, ale doposud jsem si myslel, že alespoň budou dobře zvládat běžnou agendu. Začíná to ale v některých případech vypadat, že jejich hlavní zaměření není na výsledky, ale spíše na sebe vlastní prezentaci a přemýšlení o tom, jak si udržet moc - udělat hezké fotky, přijet na setkání, vzbudit dojem, že se starají. Inspirace hejtmanem je v tom více než zřejmá.“

Zuzana Tachovská: ,,Postěžovala jsem si primátorovi Zámečníkovi na neutěšený stav zahrady a dostala jsem tuto odpověď : ,, Nikdo Vám nebrání a můžete jít cestičky a záhony znovu uklidit. Nebo to děláte jen před volbami?“.

Tisková zpráva Změny pro Liberec

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;