Boj proti klimatické změně v realitě liberecké politiky: vedení města na zasedání zastupitelstva v červnu nejprve podpořilo požadavky Rodičů za klima, primátor Zámečník konstatoval, že ho klimatická krize trápí a slíbil, že od příště budou mít zastupitelé vodu ve džbánech namísto v PET lahvích. A následně si nechal schválit záměry na tři nová parkoviště v centru města.


„Jde o symbolickou ukázku toho, jak obtížný problém představuje pro vedení města pochopit dramatickou proměnu světa v současnosti. Jejich ekologický cit se zastaví na třídění odpadků, ale systémové změny nechápou. Zahlcování centra města automobily tak vnímají jako danou nutnost, které je třeba jít vstříc budováním nových parkovišť“, konstatuje zastupitel Jindřich Felcman.

Asi nejbizarnější je záměr záboru parku u Liebigova paláce. Jde o tzv. park VOČA, který si v nedávné době dali do pořádku studenti z Parlamentu mladých za poměrně rozsáhlé finanční podpory města. Teď je zde prý ale nutné dle náměstka Šolce vybudovat parkovací místa pro návštěvníky Liebigova paláce, který bude rekonstruován. „Náměstek Šolc tuto nutnost alibisticky svádí na požadavky právních předpisů. Při rekonstrukci starých budov v centrech měst je ale naprosto běžné, že se z normových požadavků na parkovací místa udělují výjimky. Vyžaduje to jen iniciativu ze strany města. Udělat parkoviště na čerstvě opraveném komunitním parku, který je součástí centrálního parku kolem libereckého zámku, je zločin“, říká Josef Šedlbauer.

„Vedení města plánuje vytvořit na Rybníčku náplavku u Nisy. Nicméně není schopné si představit, že by tím zmizelo těch pár parkovacích míst na Rybníčku, tudíž se bude vedle náplavky vymezovat nová parkovací plocha na zeleni,“ popisuje Jindřich Felcman druhý záměr.

Plán na parkovací dům nad ulicí Fibichova u univerzitního areálu vede ke zničení části udržovaného lesoparku, kde se nachází dětské hřiště a hřiště pro workout. Josef Šedlbauer shrnuje: „Parkování návštěvníků ZOO lze řešit jejich usměrněním na existující parkoviště. Problém s parkováním pro ZOO totiž nastává jen o některých víkendech a v létě, kdy jsou zase existující parkoviště kolem univerzity prázdná.“

„Vedení města zatím nedokázalo překročit svůj stín. Na podněty týkající se hlubokých ekologických problémů sice vstřícně přikyvují, ovšem při reálné správě města stále lpí na řešeních z minulého století. To už si nemůžeme dovolit,“ uzavírá J. Šedlbauer.

Tisková zpráva Změny pro Liberec a Zelených

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;