Evropská komise (EK) potvrdila střet zájmů trestně stíhaného premiéra České republiky Andreje Babiše, a to na základě podnětu, který Transparency International ČR (TI) zaslala v září loňského roku evropským institucím do Bruselu.

Rozhodnutí se opírá o audit úředníků Evropské komise, který proběhl v lednu a únoru tohoto roku v České republice a analýzu právní služby EK.

„Je to nejen dobrá zpráva pro nás jako autory podnětu, ale hlavně vítězství pro všechny občany a daňové poplatníky v Česku i Evropě. Bezprecedentní a obří střet zájmů premiéra Babiše byl potvrzen. Teď je třeba důsledky střetu neprodleně vyřešit, tak aby národní a evropský rozpočet dále nesloužil jako bezedná pokladnička pro Agrofert,“ komentuje rozhodnutí Evropské komise David Ondráčka, ředitel Transparency International ČR a člen globální Správní rady Transparency International.

„Premiér svou nenasytností způsobil zemi nebývalou mezinárodní ostudu. Účelově a promyšleně obcházel pravidla, aby hlavně neutrpěl jeho byznys,“ říká David Ondráčka. „K tomu Babiš celou dobu na TI ostře útočil a označoval nás za zkorumpované lháře. Ukázalo se, že jeho útoky byly nesmyslné a nepravdivé,“ doplňuje.

Jaké jsou další kroky?

Toto rozhodnutí má vliv i na čerpání národních zdrojů, a to především v podobě veřejných zakázek, národních dotaci či investičních pobídek.

Ministerstvo financí avizovalo, že se k záležitosti do dvou měsíců vyjádří až poté, co ji dojde česká verze zprávy a svoje připomínky zašle zpět Evropské komisi ke zhodnocení.

Proto je z našeho pohledu krokem odpovědné státní správy přijaté dokumenty zveřejnit a umožnit zadavatelům a poskytovatelům dotace zhodnotit oprávněnost čerpání ze strany Agrofertu.

Po schválení konečné verze by měly ze strany veřejných institucí následovat kroky k ochraně rozpočtu, tedy především vymáhání neuznatelných dotací od holdingu Agrofert. Pokud se tak nestane, hrozí i trestní odpovědnost představitelům příslušných úřadů.

Střet zájmů premiéra v Česku

V červnu 2018 naše pobočka poukázala na to, že ve slovenském Registru partnerů veřejného sektoru je Andrej Babiš, předseda vlády ČR, stále uveden jako ovládající osoba společnosti Agrofert, a.s.

Na začátku srpna 2018 jsme podali podnět k českým úřadům ohledně obcházení zákona o střetu zájmů v souvislosti s vlastnictvím médií. Příslušným orgánem k projednání tohoto přestupku je na základě trvalého bydliště Andreje Babiše Městský úřad v Černošicích.

Ten 21. ledna 2019 na základě srpnového podnětu Transparency International (TI) rozhodl, že premiér České republiky spáchal přestupek a je ve střetu zájmů vzhledem k ovládání médií pomocí holdingu Agrofert.

Andrej Babiš se odvolal prostřednictvím svých právníků. Černošice k tomu oznámily, že neshledaly důvod pro změnu rozhodnutí a případ předaly vyšší instanci – Středočeskému kraji.Krajský úřad pod vedením hejtmanky Jaroslavy Jermanové (hnutí ANO) prošel krátce po rozhodnutí Černošic reorganizací přestupkového odboru a ten posléze vrátil věc k dopracování zpět do Černošic, které nyní budou věc posuzovat znovu. Aktuální rozhodnutí EK by do českého střetu zájmů mělo přinést novou dynamiku, když na postoj EK by měl být brán zřetel jak ze strany Černošic, tak případně ze strany Středočeského kraje.

Střet zájmů premiéra v EU

V září 2018 jsme odeslali ve věci střetu zájmů Andreje Babiše druhý podnět spolu s otevřeným dopisem. Ty byly adresovány Generálnímu ředitelství Evropské komise pro regionální politiku (DG Regio) a Generálnímu ředitelství pro zemědělství (DG Agriculture).

Následně v prosinci loňského roku Evropská komise zastavila evropské dotace pro holding Agrofert a Evropský parlament přijal rezoluci, kde požaduje rychlé a kvalitní řešení střetu zájmů premiéra ČR, a to s ohledem na evropský rozpočet, kdy ochrana evropských i českých daňových poplatníku je absolutní prioritou.

V květnu 2019 Evropská komise potvrzuje, že Andrej Babiš, premiér České republiky je ve střetu zájmů.

Návrh zprávy Evropské komise ZDE

Tisková zpráva TI

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;