Přinášíme analýzu rozpočtu Liberce na rok 2019, který připravila a protlačila koalice SLK, ANO a ODS. Pomalu si totiž zaděláváme na problém, jako kdysi, za Kittnera.

Nejdůležitější není ani tak celkový schodek, jako porovnání běžných (opakovaných) příjmů a běžných opakovaných, v podstatě mandatorních, výdajů. Nejvýznamnější položky vidíte v tabulce.

1. Pravidelné příjmy vzrostly během dvou let o 11 % (o 200 mil. Kč). Za to naše běžné opakované výdaje se doslova vymkly kontrole a rostou o těžko udržitelných 21 % (téměř o 300 mil. Kč).

Ke zadlužování města tedy nedochází jen kvůli investicím a opravám, ale hlavně kvůli běžným provozním výdajům. Odhadujeme, že běžné provozní výdaje se na zadlužování podílejí zhruba třemi čtvrtinami.

2. S některými položkami toto vedení města nemůže nic dělat, protože jsou způsobené chybnými smlouvami z minulosti. Jsou označené oranžově.

Mimochodem nárůst úroků dluhopisu o 70 milionů je způsoben nevýhodnou smlouvou o úrokovém zajištění, kterou uzavřel v rozporu se zákonem o obcích ještě exprimátor J. Kittner. Přesto jej současné i minulé koalice stále drží v dozorčích radách a o jeho vládnutí někteří mluví jako o době, kdy se město rozvíjelo. Proto stojí za to připomínat, že následky tehdejšího tzv. “rozvoje” budeme splácet ještě dlouho.

3. Zažlucené jsou ty položky, kde asi nikdo šetřit nechceme. To se týká městské policie, škol nebo MHD. Paradoxně jediná položka, kde je navržena větší úspora, je částka na Technické služby, tedy na silnice, chodníky a zeleň, které jsou nejvíce podfinancované. Abychom zajistili slušný standard města, potřebovali bychom částku 100 milionů spíše zdvojnásobit než ji dále snižovat.

4. Každý manažer by v tuhle chvíli zpozorněl a navrhl by razantní úsporná opatření všude tam, kde je to jen trochu možné (bílé položky + běžné výdaje zde nezahrnuté), aby se jeho firma nedostala do průšvihu a aby byly zajištěny základní činnosti města. Hlavně v personálních a provozních nákladech přímo na radnici. K vyrovnání nárůstu výdajů k nárůstu příjmů bychom potřebovali ušetřit 250 milionů korun. Pro srovnání – je to zhruba stejně jako kolik dáváme na městskou hromadnou dopravu.

Jenže jsme v Liberci, a tak je všechno jinak. Místo zkrocení růstu nákladů rozpočet nepokrytě počítá s vytunelováním úspor na splátku dluhopisu z minulých let. Sliby o snižování dluhu města jsou zapomenuty, stejně jako slib SLK z volebního programu "poctivě a hospodárně hlídat výdaje". Městská koalice nám zkrátka ukazuje jak rychle se dá zapomenout na předvolební sliby a slova z opozičních lavic.

Pozn. Návrh rozpočtu porovnáváme s rokem 2017, posledním rozpočtem, který ještě nebyl schodkový. V roce 2018 se už město vydalo na cestu nezodpovědnosti, kritizovali jsme to již tehdy. Pikantní je, že ten rozpočet nepodpořil ani Jaromír Baxa z LOL!, ani dnešní primátor Jaroslav Zámečník. Jenže kdepak ty loňské sněhy jsou.

Tisková zpráva LOL! - Liberec otevřený lidem

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;