Zdá se, že se vedení města opět rozhodlo, že opravovat bazén na Františkově nebude. Je to již třetí změna názoru od voleb a nic na tom nemění vytvoření pracovní skupiny, která se měla řešením neveselé situace kolem bazénů zabývat.

Pracovní skupina jen na oko?

Pracovní skupina byla ustanovena na lednovém zastupitelstvu a měla se, mimo jiné, zabývat tím, jak dále u bazénů (všech městských) postupovat. „Jenže skupina se od té doby sešla jen jednou, a to po naší žádosti o prohlídku bazénů na Františkově i Městského bazénu (ze 7. 2.) Na schůzce (13. 4.), která následovala po domluvených prohlídkách, bylo řečeno, že se s Františkovem nepočítá. Bez předchozí diskuse a v rozporu s tím, co bylo řečeno na zastupitelstvu. Zároveň nám byly předloženy varianty rekonstrukce, ale všechny započítávají výměnu bazénové vany. Přitom na tom samém jednání jsme měli k dispozici posudek, že vana ve vyhovujícím stavu stále je,“ zmiňuje Zuzana Kocumová.

„Stejně tak je třeba od ceny odečíst náklady, které by město muselo vynaložit na úpravu prostor bývalého bazénu, i kdyby ho znovu do provozu uvést nechtělo. Jen těžko si představit, že tato součást školní budovy, nad kterou mimo jiné je tělocvična, bude nadále jen obestavěna páskou a nic se s ní neudělá. I záměr, který primátor zmiňoval, a to udělat z bazénu na Františkově (další, už 3.) tělocvičnu, by stál nemalé prostředky,“ doplnil Jaromír Baxa.

Přitom je jasné, že jeden 25m bazén nezvládne zajistit plavání pro oddíly a výuku školního plavání. Na tuto výuku nejsou třeba parametry závodního bazénu a tak by „Švermovka“ tento problém velmi efektivně řešila. Využití by měla i po ukončení rekonstrukce velkého bazénu, a to jak pro školní výuku, tak pro plavání lidí z okolních sídlišť.

Od březnové prohlídky bazénů se pracovní skupina opět nesešla, tak jsme na březnovém zastupitelstvu požádali, aby rozpočty byly upraveny právě se zohledněním toho, že vana je v pořádku. Zároveň žádáme o další svolání skupiny. Rádi bychom, aby vytvoření nebylo jen na oko, a rozhodnutí vznikala někde jinde a pak jí byla jen předložena,“ uvedla Kocumová.

Paradoxně, ve stejnou chvíli, kdy je odmítána rekonstrukce bazénu na Františkově, se stále zcela otevřeně hovoří o vybudování nového bazénu u Arény.

Příprava rekonstrukce městského bazénu stále s otazníky

Dobrou zprávou je, že se podařilo najít způsob, jak oddělit provoz nové přístavby 25 m bazénu od ostatních provozů. Díky tomu bude možné zachování alespoň částečného provozu i po dobu rekonstrukce alespoň pro sportovní oddíly a školní plavání.

Méně příznivé je, že současná varianta rekonstrukce je předběžně počítána kolem 400 mil. Kč. Přitom když exprimátor Batthyány připravil první studii na rekonstrukci, mluvilo se o 320 mil. Kč, a to včetně přístavby dalšího 25m bazénu a rozšíření zázemí. Pak ovšem, již tak vysoká cena, záhadným způsobem bez zdůvodnění vyskočila na 780 mil., aby se nyní vrátila k částce o cca 80 mil. vyšší, než byla částka původně zmiňovaná, a to bez jakýchkoliv přístav a rozšíření.

Jako velký problém z řad plaveckých oddílů také zaznívá, že se téměř nepočítá se zázemím pro jejich činnost. To byla hlasitá připomínka na minulém jednání, ovšem můžeme jen doufat, že s ní někdo pracuje.

“Vedení města se navíc stále nezabývá minulou ani budoucí ekonomikou provozu bazénu. Nyní jen každý rok přispíváme 20 milionů a vůbec netušíme, jak firma Ještědská sportovní, která bazén provozuje, hospodaří. Chybí nám čísla o současných provozních nákladech, o návštěvnosti i o výnosech z pronájmu.” připomíná Jan Kubeš, člen pracovní skupiny za LOL!.

Pokud by pracovní skupina fungovala, navrhli bychom:


1. Oponentní posouzení současného technického stavu Bazénu, odhad nákladů a možnost etapizace řešení stávajících havarijních stavů. Po prohlídce zázemí bazénu nemáme za to, že by jeho celkový stavební stav byl tak kritický, jak je uváděno, a jediným řešením byla okamžitá jednorázová investice ve výši 400 mil. Kč.

2. Úpravu smlouvy se stávajícím provozovatelem a prověření hospodaření bazénu. Šlo by o první krok k posouzení ekonomiky celé rekonstrukce.

3. Pokračovat v přípravě a realizovat v nejbližší době rekonstrukci bazénu na Františkově. (Když jsme propočítávali náklady, tak se v základní variantě nedostáváme přes 40 mil. Kč) tak, aby byl připravený v době potřeby generální rekonstrukce velkého bazénu.

Tisková zpráva LOL!-Liberec otevřený lidem

Komentáře vytvořeny pomocí CComment


Provoz webu je podpořen Ministerstvem spravedlnosti ČR v rámci dotačního titulu „Prevence korupčního jednání“ a Nadačním fondem nezávislé žurnalistiky (NFNZ).

                                                                                                                                                       

Činnost webu podpořila Nadace OSF v rámci programu Active Citizens Fund, jehož cílem je podpora občanské společnosti a posílení kapacit neziskových organizací. Program je financován z Fondů EHP a Norska.

The project is being supported by the Open Society Fund Prague from the Active Citizens Fund. The programme promotes citizens’ active participation in the public life and decision making and builds capacities of civil society organizations. The Active Citizens Fund is financed from the EEA and Norway Grants.

 

                                                    

                                                                              

Copyright © 2016 Náš Liberec;